Skip to content

Melkveebedrijf kan energieverbruik halveren

Een gemiddeld melkveebedrijf kan het energieverbruik met de helft omlaag brengen. Goed onderhoud en verstandige investeringen kunnen duizenden euro’s schelen.

Dat is de uitkomst van het project ‘Efficiënt op weg’ dat in de provincie Utrecht plaatsvindt. Daarbij wordt gekeken op welke manieren het energieverbruik in de melkveehouderij kan worden verlaagd.

Grote besparingen zijn mogelijk als er bij het stalontwerp en/of de aanschaf van apparatuur wordt gelet op de ‘total cost of ownership’. Daarmee worden alle kosten van het apparaat bedoeld gedurende de totale levensduur. Dan gaat het niet alleen om de aanschafkosten, maar ook om het energiegebruik, het onderhoud en eventuele storingen.

Andere keuzes
Meer aandacht voor de totale kosten leidt in veel gevallen tot andere keuzes en een grote besparing van energie(kosten), concluderen de partijen achter het project. Daarmee kan de energierekening op melkveebedrijven de komende jaren fors omlaag, beloven zij.

Een bedrijf met een productie van een miljoen kilo melk kan gemiddeld zo’n 4.000 euro besparen. Ook is bij het optimaal gebruik bijna de helft minder zonnepanelen nodig om energieneutraal te worden als bedrijf.

Top vijf
Bedrijven wordt vooral geadviseerd om energiebesparende maatregelen te nemen bij de top vijf processen die veel energie verbruiken. Daarbij gaat het om melken, koelen, reinigen van het melksysteem en de melktank, drinkwatervoorziening en verlichting.

Eind 2018 hield CLM Onderzoek en Advies binnen het Utrechtse project bijeenkomsten met stallenbouwers en leveranciers van apparatuur. Daarbij werd geconcludeerd dat er nog te weinig aandacht is voor het energieverbruik in de melkveehouderij.

Brochure
Samen met Ruitenberg Advies en financiering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deed CLM vervolgens onderzoek naar het energieverbruik. Dat resulteerde in een brochure voor melkveehouders, die woensdag in Leusden op het melkveebedrijf van de familie Oskam wordt gepresenteerd. Melkveehouders kunnen deze brochure gebruiken in gesprekken met leveranciers bij het maken van de juiste keuze voor het eigen bedrijf.

De brochure is opgesteld in samenwerking met leveranciers en bevat kennis die is opgedaan bij drie deelnemers aan het project ‘Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht’. De voorbeeldbedrijven laten in dit project zien wat er in de praktijk mogelijk is op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden