Skip to content

Meer mogelijkheden voor alternatieve woningen, zoals tiny houses

REGIO • Als het aan de SGP, Progressief Molenlanden en het CDA in Molenlanden ligt, komen er in hun gemeente snel meer mogelijkheden voor mensen die klein willen wonen. Het gaat om tiny houses en small houses. Ook Papendrecht en Dordrecht onderzoeken de mogelijkheden.

Bas de Groot (SGP), Paul Verschoor (PM) en Jonette Korevaar (CDA), raadsleden in Molenlanden, hebben een commissie gevormd. Deze commissie onderzoekt de mogelijkheden en wil de druk op de ketel houden bij het creëren van mogelijkheden voor tiny houses (tot maximaal 50 vierkante meter) en small houses, die iets groter mogen zijn.

Woningnood
Jonette Korevaar: “De insteek van Bas de Groot is vooral: snel iets aan de woningnood doen. Paul Verschoor maakt zich vooral sterk voor small houses: betaalbare woningen op grond met woonbestemming. Dit in tegenstelling tot tiny houses, die ook tijdelijk geplaatst kunnen worden op grond zonder woonbestemming. Mijn insteek is: ga niet eerst alles onderzoeken. We kunnen al doende ontdekken wat de voor- en nadelen zijn van het toestaan van deze woonvormen. Als je slechts tijdelijk vergunning geeft, kun je bijsturen.”

Locaties
De commissie heeft locaties op het oog. “We denken aan Langerak-Zuid, op grond die in eigendom is van de gemeente, waar de komende jaren nog niet gebouwd wordt. Ook in Groot-Ammers zien we een mogelijkheid. Vraag voor ons is wel: hoe regelen bewoners hun hypotheek als de grond niet van henzelf is?” Het is de bedoeling dat Molenlanden een pilot gaat toestaan. “We zullen dan een limiet stellen: maximaal zoveel huisjes bij elkaar of maximaal zoveel per dorp.”

Regelgeving
De commissie overlegt met ambtenaren over wet- en regelgeving. “Tijdens een informatieavond die SGP en PM in juni in Goudriaan hebben gehouden, is een lijst opgesteld met wensen van geïnteresseerden. Die leggen we naast de mogelijkheden die de ambtenaar ziet. We willen niet eerst beleid formuleren, want dan ben je zo weer een paar jaar verder. Tiny House Drechtsteden heeft al veel informatie, met deze mensen gaan we ook praten. Wel hechten we er belang aan dat mensen uit Molenlanden niet verdrongen worden door stedelingen.”

Veel jongeren
Tijdens de informatieavond in juni bleek dat er veel belangstelling is voor tiny en small houses. Ook Linda den Besten van Tiny House Drechtsteden en omstreken was daarbij aanwezig. “Er waren op die avond ongeveer zeventig mensen, heel veel jongeren. Dat geeft aan hoe groot de behoefte is onder deze doelgroep. SGP, Progressief Molenlanden en CDA willen daarom een project klein wonen starten.”

“Ik denk: je zou ook een mix kunnen maken. Een project met tiny houses en een project met klein wonen. Zo heb je als gemeente de ideale proeftuin om te zien wat kan werken. In het project klein wonen zou men de hoeveelheid aansluitingen op voorzieningen kunnen laten afhangen van de locatie. Een deel van de woningen kan wel worden aangesloten op voorzieningen en een deel niet. Die halen dan stroom uit zonnepanelen en zuiveren afvalwater middels een helofytenfilter.”

Stichting
Tiny House Drechtsteden en omstreken behartigt de belangen voor toekomstige tiny house bewoners in de Drechtsteden en omstreken. De stichting in oprichting is aangesloten bij Tiny House Nederland.

Vrijheid
Er staan inmiddels ongeveer honderd tiny houses in Nederland en alles wijst erop dat dit aantal zal groeien omdat de klimaatverandering mensen bewuster maakt van de noodzaak anders te gaan leven. Ook het gebrek aan woningen en de hoge kosten van huizen spelen mee. Door minder kosten te maken voor hun woning, houden bewoners van een tiny house meer geld over voor andere dingen die ze belangrijk vinden. Dit gevoel van vrijheid vinden zij belangrijker dan een ruim huis.

Voor meer informatie: http://www.tinyhousedrechtsteden.nl.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden