Skip to content

Meer geld voor toerisme en recreatie in Molenlanden

Plattelandstoerisme Alblasserwaard Vijfheerenlanden

De gemeente Molenlanden stelt dit jaar meer geld beschikbaar voor lokale initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie. In het ‘potje’ waarop ondernemers en andere inwoners een beroep kunnen doen, zit voortaan minimaal 45.000 euro.

Jens Verhagen 05-04-19, 08:13

De gemeenteraad stemde eerder deze week in met het voorstel van Progressief Molenlanden om het bedrag voor de ‘Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling’ te verhogen. Per project wordt maximaal 7500 euro uitgekeerd. ,,Zo kunnen we inspringen op diverse aanvragen van verschillende grootte”, aldus fractievoorzitter Paul Verschoor. ,,Verder dient deze regeling vaak als vliegwiel bij het aanvragen van subsidie bij andere instanties.”

Molenwaard
De regeling bestond eerder al in de gemeente Molenwaard. Op 1 januari fuseerde die samen met ‘buur’ Giessenlanden tot Molenlanden. Verschoor: ,,In Molenwaard zijn de ervaringen heel positief. Zo is het museum in Nieuwpoort ermee op weg geholpen en is er in Wijngaarden een mooi wandelpad gekomen.”

Een deel van de subsidie wordt door de gemeente bekostigd uit de toeristenbelasting. Maximaal 50 procent van de opbrengst wordt apart gezet.

De toeristenbelasting in Molenlanden is vastgesteld op 1,30 euro per persoon per nacht of 2,60 euro per standplaats per nacht. ,,Indirect profiteren ondernemers zelf van de door hen betaalde belasting”, stelde het college van b en w eerder. ,,Dit zorgt voor draagvlak bij ondernemers.”

Subsidieverzoeken worden voorgelegd aan een commissie. Het college besluit vervolgens over het wel of niet toekennen.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden