Skip to content

Kwakernaak wil energie opwekken met scheprad en stromend water

GROOT-AMMERS • Ondernemer Peter Kwakernaak onderzoekt mogelijkheden om energie op te wekken uit stromend water. Bezig zijn met water zit in zijn genen. Zijn vader en ooms werkten op watermolens en gemalen.

Bij Kwakernaak B.V. aan de Stevinweg in Groot-Ammers werken specialisten in watermanagement, in een pand dat direct na oplevering hoorde bij de twee meest duurzame gebouwen van ons land.

Behoud aardbol
In een enorme vijver voor het bedrijf zwemmen oranje vissen rondom helblauwe letters die de achternaam van de eigenaar vormen. Een eigenaar die zich zorgen maakt over de toename van CO2-uitstoot, de afname van biodiversiteit en de stijging van de zeespiegel. En die er veel aan doet om zijn bijdrage te leveren aan het behoud van onze aardbol.

“Wij moeten iets doen voor onze kinderen en kleinkinderen”, zegt hij vanachter een bekertje koffie in een vergaderzaaltje met zicht op de vijver. “Zo bezig blijven als we nu doen, dat komt niet goed.”

Wisboomgemaal
Kwakernaak groeide op tussen het riet en de molens van Kinderdijk, waar zijn vader machinist was op het Wisboomgemaal. “Als we vrij hadden van school, gingen we varen, vissen en zwemmen. We vonden nesten van woudaapjes en purperreigers als we door het riet struinden. Mijn liefde lag speciaal bij planten. Namen leerden we van mijn moeder. We kregen ook vogel- en plantengidsen, tekenden vogels na.”

“Ik denk dat mensen die in de natuur leven de veranderingen zien, in de loop van de tijd. Ik maak me zorgen over de stijging van de zeespiegel en de invloed daarvan op het grondwater. Als we gemalen bouwen, zien we de gevolgen van de hogere grondwaterdruk.”

Onder middelmaat
Om de biodiversiteit te bevorderen, kocht hij een stukje natuur aan langs de N214: het Kraaienbos. “Molenwaard scoorde ondanks de aanwezige natuurgebieden enorm laag op de landelijke scorelijst wat betreft biodiversiteit. De gemeente stond bij de laatste 75 van de – toen nog – 380 gemeenten. Ver onder de middelmaat. Wat we kunnen doen? Meer verbindingen leggen tussen stukken natuur. Dat geeft mogelijkheden voor planten en dieren om zich te verspreiden. Er zijn nu veel snippertjes natuur.”

Scheprad
Kwakernaak doet meer dan natuur beheren. In zijn bedrijfshal staat een prototype van een scheprad dat energie opwekt uit stromend water. “Dat is niet nieuw. Wij zoeken naar toepassingen die gebruikt kunnen worden bij waterzuiveringen, waar gezuiverd water afgevoerd wordt. We zien ook mogelijkheden om energie op te wekken bij waterstromen die in rioolgemalen terechtkomen.”

“In de markt is nu onduidelijk hoeveel energie je kunt opwekken met welk scheprad en hoeveel kuub water. Dus is er niemand die zegt: breng mij zo’n ding. Wij hebben een ingenieursbureau berekeningen laten maken, die toetsen wij. Ik wil ze gaan installeren en mogelijk ook bouwen.”

Keuzes maken
De Ammerse ondernemer is bestuurslid bij BlauwZaam en zit regelmatig aan vergadertafels met waterschappen en gemeenten uit de regio. “We bespreken hoe het in de toekomst verder moet met onze bodem, het water en klimaat. Ik vind het zorgelijk dat het vooral voor de politiek heel moeilijk is om keuzes te maken; linksom of rechtsom, altijd worden er mensen minder blij. Maar ik vrees dat er een tijd komt waarin we niet meer te kiezen hebben.”

“De CO2-uitstoot neemt doe, de biodiversiteit neemt af. Je kunt niet klakkeloos blijven bouwen.” Hij noemt ook een zakelijk argument. “Als wij niet duurzaam ondernemen, heb je in de toekomst minder bestaansrecht. Uiteindelijk word je afgerekend op CO2. Wie vooroploopt, kan investeren in de markt en krijgt minder kosten op termijn.”

Gasten welkom
Op donderdag 28 februari is er bij Kwakernaak een Bijzondere Blauwzame Bijeenkomst. Gasten krijgen uitleg over het duurzame pand en kunnen de proefopstelling met scheprad zien. De bijeenkomst begint om 16.00 uur. Aanmelden kan door te mailen naar: H.harkema@kwakernaak.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Peter Paul Klapwijk

Back To Top
Lid worden