Skip to content

Korte ketenonderzoek door studenten

Wij zijn Amy, Sabine, Cecile, Annemieke en Marlies, studenten van de HBO opleiding Dier- en Veehouderij op Hogeschool Inholland Delft. Een belangrijk onderdeel van deze studie is het onderzoeken van vraagstukken die zich voordoen in de praktijk. Momenteel zijn we in opdracht van Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Den Hâneker gestart met een project over korte ketensamenwerking. Het doel van het onderzoek is het toetsen van het draagvlak bij melk- en vleesveehouders in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden om mogelijk over te stappen op korte ketensamenwerking.

Korte ketensamenwerking maakt lokaal verhandelen van producten mogelijk. Ketenverkorting brengt kansen tot verbreding en verbetering van de sector met zich mee. Vanuit de consument is veel vraag naar lokale producten. Veehouders kunnen dankzij korte ketensamenwerking nieuwe inkomstenbronnen creëren.

Om het draagvlak te toetsen gaan wij in de periode van december t/m maart veehouders interviewen. Als afsluiting van het onderzoek organiseren wij een netwerkbijeenkomst. Wij presenteren daar onder andere de resultaten van ons onderzoek en de mogelijkheden ten aanzien van korte ketensamenwerking in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Wij zijn gedreven, staan midden in het leven en denken aan de toekomst. Lokaal handelen past bij de toekomst. Het draagt bij aan de kringloop, duurzaamheid en brengt de consument dichter bij het product.

Met onze vragen hopen we op positieve gesprekken met de veehouders, partner en eventuele bedrijfsopvolgers en u te ontmoeten op de netwerkbijeenkomst. Indien u wilt meewerken aan het onderzoeken en/of vragen heeft kunt u contact opnemen via info.korteketen@gmail.com .

Back To Top
Lid worden