Skip to content

Kabinet onderzoekt fiscale regeling voor boeren bij crisis

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een fiscale regeling waarmee boeren en tuinders een deel van hun winst kunnen reserveren voor het geval zij door calamiteiten lagere inkomsten hebben. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën laten weten in antwoord op Kamervragen van de SGP.

De gedachte achter zo’n fiscale regeling is dat agrarische ondernemers hiermee financieel weerbaarder worden bij inkomstenderving door bijvoorbeeld extreme droogte, neerslag of dier- of plantenziekten.

De regeling zou ook kunnen gelden voor marktverstoringen die boeren en tuinders overkomen en die niet kunnen worden voorzien, zoals de Russische boycot of de fipronilcrisis.

Winstbelasting
Het idee is dat het geld apart wordt gezet zonder dat er winstbelasting over wordt betaald. Wanneer dit geld wordt aangewend voor andere zaken, moet die belasting alsnog worden voldaan.

Vijlbrief vindt dat een verruiming van de toepassingsmogelijkheden van de herinvesteringsreserve in bepaalde situaties gewenst kan zijn. In het kader van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen biedt het kabinet in afstemming met de sector deze verruiming.

De eerste aanzet tot de fiscale regeling dateert van 2018, toen de droogte oogsten op sommige plekken minimaliseerde. In de zomer van 2019 schreef landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer dat het kabinet bereid is om te onderzoeken of en hoe invulling gegeven kan worden aan een regeling waarbij inkomsten kunnen worden gereserveerd voor calamiteiten.

Rapport LTO Nederland

Schouten heeft vervolgens aan LTO Nederland gevraagd om met voorstellen te komen. LTO Nederland heeft ABAB Accountants en Adviseurs opdracht gegeven om de mogelijkheden in kaart te brengen. In het rapport staan twee routes beschreven die zo’n fiscale voorziening mogelijk kunnen maken.

LTO Nederland bespreekt op dit moment de mogelijkheden met het ministerie van Financiën en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden