Skip to content

Japanse Duizendknoop ook in Molenlanden; gemeente inventariseert waar plant voorkomt

MOLENLANDEN • Op meerdere plekken in de openbare ruimte in de gemeente Molenlanden is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. De gemeente inventariseert nu waar de woekerplant, die zeer lastig te bestrijden is, bij gemeentelijke eigendommen voorkomt.

‘Op dit moment zullen we de locaties waar deze plant voorkomt regelmatig maaien en afvoeren om de groei enigszins te remmen’, laat het college de gemeenteraad in een raadsinformatiebrief weten. ‘In het geval van het CPO-project Hoornaar geldt dat er inmiddels ontgravingswerkzaamheden plaats hebben gevonden. Voor andere locaties zal aan de hand van een te ontwikkelen aanpak bezien worden hoe hiermee om te gaan.’

Het Molenlandse gemeentebestuur volgt de verschillende bestrijdingsmethoden die in den lande worden uitgeprobeerd op de voet. ‘De mogelijke en meest effectieve maatregelen gaan we (inclusief kosten) in beeld brengen in een plan van aanpak. Op dit moment is er nog geen landelijke richtlijn voorhanden met betrekking tot de bestrijding van de soort.’

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden