Ga naar hoofdinhoudInschrijfformulier voor scholen

  Let op: per groep moet 1 aanmeldformulier worden ingevuld. Meerdere groepen betekent dus meerdere formulieren.

  Naam van de school (*)
  Factuuradres (*)
  Groep (*)
  Naam van de groepsleerkracht (*)
  06 nummer leerkracht (*)
  Eventueel 06 nummer inval/tweede leerkracht
  E-mailadres school (*)
  Voorkeurtijd telefoonverkeer (*)
  Keuze lespakket (*)
  Lespakket: Welkom op de boerderij (ZML),Snuffelstage of excursie (BSO 0-1-2)Lesthema: Wat groeit en bloeit op de boerderij/erf-en-weidevogels (BSO 4-5-6)Lesthema: Wat groeit en bloeit op de boerderij/planten in de slootkant (BSO 4-5-6)Lesthema: De boer als producent van voedsel en natuur ( BSO 7-8)Oriëntatiepakket: De boer als producent van voedsel en natuur (VO)
  Aantal leerlingen (*)
  Aantal begeleiders (*)
  Voorkeurdag/dagen excursie (*)

  Back To Top
  Lid worden