Skip to content

Ooievaarsdorp in Groot-Ammers viert jubileum

GROOT-AMMERS • Op Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers werd afgelopen vrijdag het vijftigjarig jubileum gevierd van het Ooievaarsdorp, dat tot twee jaar geleden op deze plaats gevestigd was.

Daarbij werd een tentoonstelling geopend die de afgelopen jaren mooi in beeld brengt. Bij de opening van de tentoonstelling waren een groot aantal betrokkenen uit de afgelopen jaren aanwezig. Zo sprak Nico de Haan (baardmannetjes, Vroege Vogels) namens Vogelbescherming Nederland. Ook voerde wethouder Teunis Jacob Slob het woord over de geschiedenis van het Ooievaarsdorp en de start van Het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt. Tenslotte sprak Sjoerd Veerman, de penningmeester van Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp het Liesvelt. Aansluitend werd met vereende krachten de tentoonstelling, een fotocollage op een groot paneel, geopend.

Geschiedenis
Eind jaren zestig van de vorige eeuw was de ooievaar vrijwel geheel uit Nederland verdwenen. In 1969 werd het terrein aan de Wilgenweg door de Vogelbescherming aangekocht voor de vestiging van Ooievaarsdorp. Na 30 jaar fokken werd het gestelde doel gehaald. Eind jaren negentig verdwenen de kooien en werd de Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt opgericht. Nu zijn er meer dan duizend broedparen in Nederland. Een dieptepunt is de geschiedenis van het Ooievaarsdorp was de diefstal van 80 ooievaars in december 1991. De meeste van hen zijn teruggevonden in Friesland en in België. In dit jubileumjaar heeft de Stichting de grond van VBN kunnen aankopen. Sinds twee jaar is de exploitatie van Het Ooievaarsdorp in handen van Van Hoorne Entertainment.

Koninklijk tintje
Op de tentoonstelling zijn veel bekende gezichten terug te vinden. Zo bezochten Prinses Beatrix en Prins Claus in 1971 al eens Het Ooievaarsdorp. Ook Prins Bernhard droeg het Ooievaarsdorp een warm hart toe. In 1994 bracht hij een bezoek aan de ooievaars en zag daar dat de inspanningen hun vruchten afwierpen.

Op dit moment zijn er nog steeds veel ooievaars te vinden op de locatie van Het Ooievaarsdorp. De Avonturenboerderij, die daar nu gevestigd is, vertelt nog steeds het verhaal van de ooievaar aan jong en oud. De tentoonstelling is dan ook vanaf nu het hele jaar door te bezichtigen op De Avonturenboerderij.

Bron: het Kontakt/Beeld: Joke Snoek

Back To Top
Lid worden