Skip to content

Expositie: ‘Denkend aan Holland’

Vanaf 22 september 2018 is in Museum De Koperen Knop de expositie ‘Denkend aan Holland’ te zien. Met drie actuele onderwerpen betreffende het landschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: de knotwilg, de hennepteelt en de ruilverkaveling. Drie thema’s, die hoogtepunten en dieptepunten kennen. Met deze expositie start een meerjarig project van Den Hâneker waarin het landschap centraal staat.

De KNOTWILG is niet uit de streek weg te denken. Toch neemt hun aantal schrikbarend af. Elke winter verdwijnen er meer uit de weilanden, omdat het onderhoud te kostbaar wordt. De boom bepaalt echter wel het kenmerkende aanzien van het veenweidelandschap. Op de expositie komt de boom vooral in beeld als vroegere leverancier van allerhande geriefhout. Kunstenares Agnes de Kok heeft speciaal voor de expositie een kunstwerk van wilgenhout gemaakt, getiteld Salix Alba.
HENNEPTEELT was in de 17e en 18e eeuw een lucratieve bijverdienste van de boeren. Ooit lag achter bijna elke boerderij een hennepakker. De daar verbouwde hennep leverde sterke vezels op voor de touwen en tuigage voor de in vroeger eeuwen sterk groeiende zeescheepvaart, die haar centrum in Dordrecht had. Intussen is de vezelhennep, waar het hier om gaat, helemaal terug. Maar dan als grondstof voor op milieutechnisch-verantwoorde wijze afbreekbare kunststoffen. Met dit thema wordt samengewerkt met het Amsterdamse Hash Marihuana & Hemp Museum (met een dependance in Barcelona).
Voor de zich steeds verder uitdijende schaalvergroting in de veeteelt was rond 1965 de ruilverkaveling een uitkomst. Grote gezonde boerenbedrijven in RUILVERKAVELINGSBOERDERIJEN, die ook de tot dan toe gesloten polders open stelden voor het publiek. Maar de schaalvergroting bleef doorgaan en ‘het boer zijn’ werd lastiger. Intussen komen de eerste nieuwe boerderijen leeg te staan. Voor deze in de huidige tijd beeldbepalende ruilverkavelingsboerderijen, hun landerijen en gebouwen moet een passende bestemming worden gevonden.

Deze drie thema’s vormen samen de herfstexpositie van 2018 in Museum De Koperen Knop, Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Zij verbinden een belangrijk stuk geschiedenis van de streek met de huidige tijd. Met beelden van de ruilverkaveling van Gijs Blok, enkele honderden foto’s van de aan de expositie gekoppelde fotowedstrijd en oude landkaarten van Antiekboerderij Graaf-land. Het museum is open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur.
Meer informatie, ook over extra activiteiten bij de expositie vindt u binnenkort op de vernieuwde website www.koperenknop.nl. Informatie: koperenknop@koperenknop.nlkoperenknop@koperenknop.nl of telefoon 0184-611366. De expositie begint op 22 september 2018 en loopt door tot en met 1 december 2018.

Back To Top
Lid worden