Skip to content

Uitnodiging meedenkbijeenkomst watersysteemmaatregelen in de Alblasserwaard

Datum: 12 nov 2018
Tijd: 19:00 - 22:30 uur

Locatie
Partycentrum De Klok


Op dinsdag 30 oktober vond de aftrap plaats van de verkenning van de watersysteemmaatregelen die het waterschap in het hoofdwatersysteem van de Alblasserwaard wil treffen. Wellicht bent u hier bij aanwezig geweest. In november vindt een aantal bijeenkomsten plaats waarbij we de verschillende maatregelen willen verdiepen, samen met u.

Aanleiding en doel
Door piekbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Daarnaast is er in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en stevig genoeg. Bij hevige regenval moeten extra noodgemalen bijgeplaatst worden om wateroverlast te voorkomen. Dit alles heeft er voor gezorgd dat we op zoek zijn gegaan naar structurele oplossingen. Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft een visie voor 2050 opgesteld om ook in de toekomst een robuust en klimaatbestendig watersysteem te hebben. Deze visie betekent wel een historische wijziging in de eeuwen oude indeling van het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Met een nieuwe indeling kan het peil op de boezems beter worden geregeld en hoeven minder kades verbeterd te worden. Op de polderpeilen hebben de maatregelen geen effect.

Verkenningsfase
Het waterschap is gestart met een zogenaamde verkenningsfase, deze duurt nog tot eind 2019. Dit betekent dat we gaan onderzoeken wat de mogelijkheden, effecten en resultaten zullen zijn van de verschillende watersysteemmaatregelen:
– een nieuw boezemgemaal bij Groot-Ammers
– een flexibel afsluitmiddel in het Achterwaterschap en de Graafstroom
– het verlagen van het dagelijkse peil op het Achterwaterschap met 15 cm
– het doorsteken van de Middelkade in Kinderdijk
– het verplaatsen van het poldergemaal Laag Blokland naar de Ottolandse Vliet
– mogelijk een nieuw boezemgemaal in het zuidoosten van de Alblasserwaard.

De informatiebijeenkomst gaat over het hoe en waarom van deze maatregelen, wat het waterschap de komende tijd gaat doen, en wat u hierin kunt bijdragen.

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 30 oktober kunt u besluiten om deel te nemen aan zogenaamde ‘meedenkbijeenkomsten’. Deze gaan dieper in op de mogelijke maatregelen en de effecten op de omgeving. Wij vinden het erg belangrijk dat we de wensen, eisen en ideeën vanuit de omgeving kunnen meenemen in de verkenningsfase. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en doen op één van onderstaande meedenkbijeenkomsten, ook als u niet aanwezig bent geweest op 30 oktober.

Datum: maandag 12 november 2018 Inloop: Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur Locatie: De Klok, Molenstraat 117, Kinderdijk Onderwerp: Opening Middelkade en Peilverlaging Achterwaterschap

Datum: maandag 19 november 2018 Inloop: Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur Locatie: Hof van Ammers, Bernhardstraat 15, Groot-Ammers Onderwerp: Gemaal Groot Ammers en flexibel Afsluitmiddel Achterwaterschap

Datum: donderdag 22 november 2018 Inloop: Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur Locatie: Dorpshuis, Stadhoudersplein 8, Ottoland Onderwerp: Afsluitmiddel Graafstroom en verplaatsing Poldergemaal Blokland

Voor de meedenkbijeenkomsten zoeken we naar een representatieve afvaardiging van de buurtbewoners en direct belanghebbenden. Waar mogelijk vragen we u dit onderling af te stemmen. U kunt zich aanmelden via A5H@wsrl.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Rivierenland onder ‘werk in uitvoering’ en ‘Alblasserwaard Visie A5H’ of contact opnemen met Allard Koopal via 06-27061821 of per e-mail: a.koopal@wsrl.nl.

Back To Top
Lid worden