Skip to content

Symposium 2 november ‘Sterke vestingsteden’

Datum: 02 nov 2018
Tijd: Hele dag uur

Locatie
Arsenaal


Jaarlijks wordt een symposium over de Oude Hollandse Waterlinie georganiseerd en gastheer is deze keer de gemeente Molenwaard, met het jubileum van Nieuwpoort700plus als aanleiding. De locatie is het Arsenaal aan de Buitenhaven in Nieuwpoort. Dit militaire gebouw dateert van 1781 en het is grappig te zien dat aan weerszijde van de ingang een kanonsloop als schamppaal dient.

Het symposium biedt bestuurders, erfgoedorganisaties, ondernemers en geïnteresseerden de gelegenheid elkaar te treffen en te werken aan een gezamenlijk doel: die mooie, historische waterlinie de bekendheid en waardering te geven die het verdient.
Sterke vestingsteden Het motto van het programma is: ‘Sterke vestingsteden’. In het Rampjaar 1672 speelden de vestingsteden een cruciale rol door goed samen te werken bij de inundatie. Er werd fors geïnvesteerd in de aanleg van militaire verdedigingswerken. Hierdoor kon de Republiek zich staande houden. Anno 2018 biedt de waterlinie het historisch kader waardoor de vestingsteden
zich opnieuw krachtig kunnen manifesteren. Vestingsteden vormen dus een sterk merk!

Programma
De ontvangst met koffie en thee is in het oude Stadhuis waarna men naar het Arsenaal loopt voor de start van het programma. Burgemeester Dirk van der Borg van Molenwaard en burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater verwelkomen de deelnemers en
openen het symposium. Spreker is o.a. ir. Catharine Visser van DaF Architecten. Zij schreef de Actualisatie gebiedsvisie van de OHW, waarin cultuurhistorie een prominente plaats toebedeeld krijgt. Verder kijken we naar ‘best practices’: welke gemeenten hebben de juiste insteek bij ontwikkelingsplannen waarbij, zoals burgemeester Van der Borg in zijn column (p. 3) zegt op een goede manier ‘historie en toekomst met elkaar worden verweven’. Gebruik van de lunch en deelname aan een vestingwandeling zijn optioneel. In oktober staat het volledige programma op de website met alle details hoe u kunt deelnemen.

www.oudehollandsewaterlinie.nl

Bron: UNIEk

Back To Top
Lid worden