Skip to content

KNW najaarscongres – de rol van de watersector in de energietransitie

Datum: 30 nov 2018
Tijd: 09:30 - 18:00 uur

Locatie
Mindcenter


Het KNW Najaarscongres op vrijdag 30 november 2018 heeft als thema ‘De rol van de watersector in de energietransitie’. Wat is de maatschappelijke rol van de watersector in deze transitie? Hoe versnellen we de transitie binnen de watersector zelf? Hoe organiseer je dit binnen de eigen organisatie en in de waterketen? Kom samen in actie! – vrijdag 30 november in Vianen.

Het najaarscongres biedt informatie over de nieuwste ontwikkelingen, presenteert duidelijke showcases, faciliteert netwerkgelegenheid voor bekende en nieuwe contacten, en reikt handvatten aan om de transitie binnen uw eigen organisatie af te stemmen op de nationale agenda en te versnellen.

WATER EN DE ENERGIETRANSITIE
De consequentie van het Klimaatakkoord in Parijs is dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Dat kan alleen als de energievoorziening op een geheel andere manier wordt ingevuld; een veranderingsproces dat enkele decennia zal beslaan maar op de korte termijn al een voortvarende aanpak vraagt (PBL).

KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR DE WATERSECTOR
De omslag naar energie neutraal werken of zelfs energie leveren is in volle gang. Er liggen grote kansen zoals bij het opwekken van energie of grondstof bij het zuiveren van water, of het produceren van energie uit oppervlaktewater, getijden of biomassa. Maar er zijn ook uitdagingen, oa. voor grondwaterbeheer, bescherming van drinkwaterbronnen bij geothermie, exploitatie van warmtenetten en warmte-koude opslag.

Tijdens het KNW najaarscongres op vrijdag 30 november te Vianen gaan we interactief aan de slag met de energietransitie met invalshoeken vanuit beleid en organisatie, technologische ontwikkelingen en toepassingen in de praktijk. Met keynotes door Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, en Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Sytems aan de TU Delft.

PROGRAMMA
9:30 Inloop
10:00 Welkom – door Monique Bekkenutte (KNW)
Introductie – door Raimond Hafkenscheid, dagvoorzitter
Keynote – door Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf Groningen)
Pitch: Aquadata – door Ger de Bruijn
Boekpresentatie ‘Water en Energie’- door Michelle Talsma (STOWA)
Pitches
Uitreiking Scriptieprijzen – door Jelle Roorda, juryvoorzitter (WSL)
11:45 Lunch, netwerken, infomarkt, kaartjes parallelsessies kiezen
13:15 Parallelsessies – ronde 1
14:30 Pauze
14:45 Parallelsessies – ronde 2
16:00
Oogst van de Dag / Wrap up
Keynote – “De circulaire water-waterstof sector van de toekomst”
door Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems (TU Delft)
16:30 Netwerkborrel

PARALLELSESSIES
Warmte en koude uit water
– door Ewout Hekhuizen (Dunea)
Solar power to the people, en project waterstof
– door Els van der Roest (KWR) en Bastiaan Dupre (Infram)
Water in de energietransitie – organisatorische handvatten
– door Dieter de Vroomen (Goed Adviseren) en Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom)
Regievoering in de energietransitie – de rol van water
– door Loet Rosenthal (KWR), Floor Bal (gemeente Velsen), Erik van Lith (Royal HaskoningDHV) en Jan Vreeburg (Evides)
Aquathermie
– door Henk van Looijen (RWS) en Reinier Romijn (Unie van Waterschappen)
Slim malen & sturen op energie
– door Joeri Verheijden en Jeroen de Koning (Nelen & Schuurmans)
Zelf opwekken van energie, o.a. terugwinnen van biogas
– door Peter van Vugt (Waterschap Aa en Maas)
Energy, Water en Food: We zitten met zijn allen meer en meer op een kluitje in de stad, hoe zorgen we dat iedereen goed en betaalbaar drinken heeft, voldoende te eten krijgt en niet wegsmelt in een bloedhete stad? Resiliency, Urban Farming zijn daar mooie oplossingen in. Relatie met World Business Council on Sustainable Development
– door Jacob Froling (Arcadis)

KNW NAJAARSCONGRES 2018 – WATER EN DE ENERGIETRANSITIE
Datum: vrijdag 30 november 2018
Tijd: 9:30 – 18:00 uur
Locatie: Mindcenter, Marconiweg 8 in Vianen

Kosten: 295 euro voor KNW leden, 395 euro voor niet-leden, 25 euro voor studenten en 65 euro voor gepensioneerden
Aanmelden: via het Registratieformulier

Back To Top
Lid worden