Skip to content

Eerste kievitsei van Zuid-Holland gevonden in Giessenburg

GIESSENBURG • Op maandag 9 maart is in Giessenburg het eerste kievitsei van de provincie Zuid-Holland gevonden. Het nestje is ontdekt door Wout Gorree van de weidevogelgroep Alblasserwaard. Wout heeft zijn liefde voor weidevogelbescherming een jaar of 13 weer herontdekt en is sinds die tijd vaste kracht van de weidevogelgroep.

Het zoeken en beschermen van de nesten is nodig om de kievitsnesten te beschermen zodat de boer erom heen kan werken en de nesten niet verloren gaan bij de werkzaamheden. Reden genoeg om met de trotse vinder te proosten op een mooi voorjaar. Tien minuten later vond zijn collega André Hornstra ook een nestje op een naastgelegen perceel. Beide heren zijn blij dat het broedseizoen nu begonnen is.

Aftrap weidevogelseizoen
De kievit is de eerste weidevogel die nestelt, eieren legt en gaat broeden. Daarmee vormt dit eerste ei de aftrap van het weidevogelseizoen. Om de vogels zo min mogelijk te verstoren, worden alleen de nesten opgezocht die gevaar lopen tijdens de werkzaamheden zoals bemesten en maaien. Alle gevonden nesten en alarmerende vogels worden doorgegeven aan de boer. De boer kan dan beter rekening houden met de vogels.

Weidewachters gezocht
Boerenlandvogels hebben het niet makkelijk in Zuid-Holland. Hun leefgebied staat onder druk. Samen met vrijwilligers, boeren en natuurbeheerders werken we hard aan het beschermen van onze boerenlandvogels. Jouw hulp als vrijwillige weidewachter is daarbij onmisbaar. Veel kennis van vogels is niet direct nodig. Dat wordt aangeleerd door de natuurbeheerders.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden