Skip to content

Dit weekend volle uiterwaarden; geen extra maatregelen

REGIO • De komende dagen vullen de grote rivieren hun uiterwaarden, de Rijn bij Lobith stijgt tot boven 14m + NAP op zaterdag 8 februari. Zo hoog kwam het deze winter nog niet, maar de dijken staan nog nauwelijks onder druk.

Waterschap Rivierenland laat buitenpolders in de uiterwaarden gecontroleerd volstromen. Het Waterschap staat er ontspannen in en geeft het advies om te gaan kijken naar deze natuurkracht en een selfie op de dijk te delen met #mijndijk.

Regen in het stroomgebied van Rijn en Maas zorgt voor volle uiterwaarden en kwelwater binnendijks. De rivier vult haar stroombed, dat is de functie van de uiterwaarden. De rivier zal de ruimte nemen die haar is gegeven: zoals bij de Spiegelwaal in Nijmegen en het Munnikenland bij Slot Loevestein. Het waterschap laat enkele buitenpolders, beschermd door lage zomerkades, gecontroleerd vol stromen. Zoals de Gendtse Buitenpolder en de Willemspolder bij Tiel. Andere polders worden nog droog gehouden, zoals de Wamelse uiterwaarden waarin de Veerweg ligt naar het veer op Tiel.

Coupures en kwel
Doorgangen in dijken (coupures), zoals in Nijmegen of Woudrichem, hoeven bij deze waterstanden nog niet te sluiten. Wel wordt gemaal De Pannerling aan het begin van de Linge, buitendijks bij Doornenburg, tijdelijk afgekoppeld en weggehaald.

De verhoogde waterstand op de rivieren zorgt binnendijks voor kwel: door de druk komt water aan de droge kant van de dijk omhoog. Water staat hoog in de sloten en op het maaiveld. Het waterschap probeert met stuwen en gemalen wateroverlast te vermijden.

Inspecties
Zodra het water zakt, inspecteert het waterschap de dijken op drijfvuil en schades. Het is de start van de jaarlijkse voorjaarsinspectie, zodat eventuele schades op tijd kunnen worden hersteld. Bij het begin van het volgende hoogwaterseizoen liggen de dijken er dan weer goed bij. Onze inspecteurs zijn herkenbaar aan de hesjes die ze dragen. Ze doen dit werk te voet, zodat ook minder goed zichtbare schade kan worden ontdekt.

Later volgen nog twee inspectierondes. Tijdens de zomerschouw controleert het waterschap of eigenaren of gebruikers van dijkpercelen het onderhoud van die percelen goed uitvoeren. Tot slot volgt de najaarsschouw. Daarin wordt behalve naar het onderhoud van de dijken, ook gekeken naar de werking van bijvoorbeeld sluizen.

#mijndijk
Vorige week was het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. In het rivierengebied was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Hoogwater is niet te onderschatten. Met #hohohoogwater vertelden de waterschappen het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Het Waterschap roept iedereen op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden