Skip to content

Den Hâneker | Studiedag werkgroep Duurzame Landbouw (4/4)

Studiedag extensivering melkveehouderij en boeren met een hoog grondwaterpeil Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, kans of bedreiging?

Dinsdag 4 april van 10.00 – 13.00 uur te Nieuw Lekkerland, boerderij Eben Haezer, Schoonenburgweg 13, 2957 LB Nieuw Lekkerland

Programma studiedag:
– Is melkveehouderij met een hoog grondwaterpeil, om bodemdaling en CO2 uitstoot te beperken, technisch, financieel en sociaal mogelijk?
Frank Lenssinck van het Veenweide Innovatie Centrum, ervaring uit de praktijk en visie op hoogwaterboeren.

– Kruidenrijk boeren loont en heeft de toekomst! Ook bij hoog water? Over graslandsamenstelling, kengetallen en een gezonde jaarrekening. Wim Schippers (Aardewerk Advies).

– Onder welke condities zou een dergelijke transitie mogelijk zijn?
Voorzet
voor discussie door de werkgroep Duurzame Landbouw van Den Hâneker.

Doelgroep:
– de agrarische studiegroepen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
– leden van gebiedscollectief agrarisch natuurbeheer Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
– deelnemers ‘groene cirkel Kaas en Bodem Graafstroom’ uit gebied
– leden Den Hâneker

Dagvoorzitter:
Teunis Jacob Slob

Aanmelding:
Per mail: info@denhaneker.nl voor 28 maart, onder vermelding studiedag 4 april

Informatie over programma:
E-mail:
joskarssemeijer@gmail.com, telefoonnummer: 06-57528546

Kosten:
Bedrage € 25,-

  • Den Hâneker, Werkgroep Duurzame Landbouw
Back To Top
Lid worden