Skip to content

De Weidevogeldrone in de praktijk

Inmiddels heeft Den Hâneker de weidevogeldrone al twee jaar tot zijn beschikking en in het weidevogelseizoen worden er veel vluchten gedaan. Samen met Clear Flight Solutions uit Enschede wordt de warmtebeeldtechniek steeds verder ontwikkeld. ’s Morgens vroeg gaan de vrijwilligers er op uit om de nesten te zoeken voordat de bodem te veel wordt opgewarmd door de zon. Zodra de zon hoog aan de hemel staat is er namelijk geen contrast meer zichtbaar op het beeldscherm.

In de eerste fase heeft de drone zelfstandig gevlogen op vooraf uitgezette lijnen op percelen. De warmteplekken die gedetecteerd werden door de drone, werden thuis verder verwerkt en daaruit kwamen nestposities. Daarin bleek echter te veel informatie te zitten, welke vaak in de praktijk niet leidde tot daadwerkelijke nestposities/ nesten.

Op dit moment wordt er op het moment dat de drone vliegt, meteen op het beeldscherm gekeken en wordt samen met een nestzoeker het puntje wat het beeld aangeeft opgezocht. Hiermee wordt er direct in de praktijk geleerd:
– wat een weidevogelnest is,
– wat een gans of haas is,
– of gewoon een mestflat.

De vlieger begeleid de nestzoeker door middel van een walkietalkie naar de juiste plek. Het komt regelmatig voor dat de vlieger op zijn beeldscherm de hand van de nestzoeker voorbij ziet komen.
Dat bevestigd maar weer eens dat, ondanks de innovatieve techniek het lastig blijft een nest te vinden.

Met de juiste sturing hebben we toch al meerdere – moeilijk vindbare – Tureluursnesten, verschillende eendennesten en onze geliefde Gruttonesten gevonden (zie bijgaande foto’s van donderdag 2 mei 2019 bij de Groene Hofstee). Deze nesten kunnen dankzij de drone gemarkeerd worden voordat er gemaaid of geweid wordt. Zo hopen we dat er meer weidevogeljongen een overlevingskans hebben.

Met elkaar hopen we steeds meer ervaring op te doen om in de toekomst de drone op grotere schaal in te kunnen zetten bij onze leden. Ben je een echte vroege vogel en heb je ambities om dronevlieger of nestzoeker te worden? Laat het ons dan weten!

Tanja Kool (bestuurslid Agrarisch Natuurbeheer)

Back To Top
Lid worden