Skip to content

Coronavirus, wat betekent het voor mijn bedrijf? – Boerderij.nl

Vragen en antwoorden over het coronavirus: welke regelingen zijn er en wat moet of kan je als ondernemer zelf doen?

Hieronder vind je de antwoorden op deze vragen:

Ik ben melkveehouder. Moet ik mijn afnemer inlichten en speciale maatregelen nemen als ik ben besmet met het coronavirus?
Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen voor mijn personeel?
Komt er inkomensondersteuning beschikbaar voor ondernemers?
Kunnen bedrijven onderling personeel uitwisselen?
Wat moet ik als werkgever doen aan extra veiligheidsmaatregelen op de werkplek?
Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar het werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?
Kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen als ik liquiditeitsproblemen heb?
Zijn er nog andere belastingmaatregelen genomen?
Hoe zit het met die verruimde borgstelling?
Ik ben zzp’er. Welke steun is er voor mij mogelijk?
Klopt het dat banken uitstel van betaling verlenen?
Kan een medewerker met een ziek kind thuis aanspraak maken op zorgverlof of calamiteitenverlof?
Ik ben boer of tuinder, maar mijn partner werkt buitenshuis in een niet-cruciale sector. Mag mijn kind naar school of de kinderopvang?
Is het verplicht om medewerkers waar mogelijk thuis te laten werken?
Bedrijven in de voedselketen, inclusief landbouwbedrijven, horen tot de ’vitale sectoren’. Wat betekent dat voor mij als ondernemer of werknemer in deze keten?
Mijn werknemer is in quarantaine, heeft hij recht op doorbetaling?
Ik hoorde dat ik dieren moet mijden als ik ziek ben. Klopt dat?
Kunnen insecten zoals muggen het coronavirus overdragen?

Ik ben melkveehouder. Moet ik mijn afnemer inlichten en speciale maatregelen nemen als ik ben besmet met het coronavirus?
Ja. Melkveehouders met ziekteverschijnselen die kunnen duiden op het coronavirus moeten dit melden aan hun melkverwerker. De fabriek geeft de melding dan door een de RMO-chauffeur, die de melk wel komt ophalen. Dit heeft de zuivelindustrie afgesproken en gemeld in brieven aan leden en/of leveranciers.

Tanklokaal reinigen
Als je verdachte ziekteverschijnselen hebt, moet je ook extra maatregelen nemen ter bescherming van de RMO-chauffeur, zoals een extra reiniging en ontsmetting van het tanklokaal 2 uur voordat hij de melk komt ophalen. Dit moet met name op die onderdelen waarmee de RMO-chauffeur in aanraking komt, zoals deurknoppen, buiten- en bovenkant en bedieningspaneel van de melktank en reinigingsapparatuur. Na de reiniging mogen deze onderdelen, niet meer worden aangeraakt door de melkveehouder totdat de melk is opgehaald.

RMO-chauffeur moet handen kunnen wassen
De RMO-chauffeur of ander bezoek moet verder handen kunnen wassen met zeep en afdrogen met papieren wegwerphanddoeken of een normale handdoek, die alleen door de chauffeur gebruikt wordt.

Hygiëneregels bij zuivelfabriek
Op de fabriek moet de RMO-chauffeur allerlei extra hygiëneregels naleven. Hij wordt er weggehouden van contact met fabriekspersoneel en mag niet binnenkomen. Bij FrieslandCampina zijn er extra ruimtes voor de chauffeurs.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen voor mijn personeel?
Er wordt een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud ingesteld. Die komt in de plaats van de huidige werktijdverkorting-regeling. De tijdelijke regeling biedt een tegemoetkoming aan werkgevers in de vorm van een uitkering ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers moeten het loon 100% blijven doorbetalen en mogen hun werknemers niet ontslaan.

Ook bedrijven die zich al hebben aangemeld voor de werktijdverkorting gaan onder deze regeling vallen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart. De aanvraag zal moeten worden ingediend bij het UWV, dat een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het bedrag.

Komt er inkomensondersteuning beschikbaar voor ondernemers?
Ja. Ondernemers die hun omzet door de getroffen overheidsmaatregelen nagenoeg zien verdwijnen, kunnen terecht bij het noodloket voor een eenmalige uitkering van € 4.000 voor de komende 3 maanden.

Zelfstandigen (vooral in horeca of culturele sector) die zonder werk en inkomsten zitten, krijgen steun tot ongeveer € 1.500 per maand als aanvulling op hun inkomen voor het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze uitkering op basis van een vereenvoudigde hoeft niet te worden terugbetaald.

Voor bedrijven buiten de primaire land- en tuinbouw wordt de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering uitgebreid. Het garantieplafond wordt verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Bedrijven krijgen daarmee een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties – het gaat om leningen en garanties van € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen.

Kunnen bedrijven onderling personeel uitwisselen?
Ja, dat kan. Het heet ‘collegiale uit- en inlening. Alfa Accountants wijst erop dat dit zonder winstoogmerk moet gebeuren en tijdelijk moet zijn. In verband met het coronavirus kan dit een aantal maanden, volgens dit accountantsbureau.

Soms moet het uitlenen van personeel worden gemeld aan de Kamer van Koophandel. Dat moet de uitlener doen. De inlener moet zich bewust zijn van zijn aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen.

Arbeidsvoorwaarden oorspronkelijke werkgever blijven gelden
Peter Baltus van LTO Noord benadrukt dat bij uitlenen van personeel de arbeidsvoorwaarden blijven gelden van de oorspronkelijke werkgever. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid gaat wél over naar de nieuwe werkgever. Die moet net als voor altijd zorgen dat de arbeidsomstandigheden op orde zijn. Daar horen ook de richtlijnen van het RIVM bij in verband met corona.

Wat moet ik als werkgever doen aan extra veiligheidsmaatregelen op de werkplek?

Hiervoor geldt een protocol van de GGD. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Richtlijn is onder meer een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. Soms kan worden gewerkt met plastic tussenschotten tussen werkplekken.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar het werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?
Als het gaat om personeel dat niet naar het werk kan komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege het coronavirus, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden. Dit meldt de rijksoverheid op een speciale corona-website.

Kan ik uitstel krijgen van belastingbetaling als ik liquiditeitsproblemen heb?
Ja, in die situatie kun je zogeheten ‘bijzonder uitstel van betaling’ aanvragen. De Belastingdienst heeft deze verruiming vorige week afgekondigd. Ook kun je – net als in normale tijden – de voorlopige aanslag laten aanpassen als je minder winst verwacht als gevolg van de coronacrisis. Verzoeken daartoe worden ingewilligd.

Je kunt het uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. De invorderingsrente ( bij te laat betalen van belasting) wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze maatregel gaat in per 23 maart. De tariefverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Zijn er nog andere belastingmaatregelen genomen?
Ja. De heffing van de energiebelasting en de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) zal voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk worden uitgesteld. Hoe dit wordt uitgewerkt, is nog niet duidelijk. Dit leidt tot meer liquiditeit voor afnemers van elektriciteit en aardgas zoals in de glastuinbouw.

In samenspraak met gemeenten bekijkt het kabinet de mogelijkheden om de lokale aanslagen voor de toeristenbelasting stop te zetten.

Hoe zit het met die verruimde borgstelling?
Er zijn 2 regelingen:

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) versneld opengesteld. De regeling houdt in dat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers, zodat zij eenvoudiger geld kunnen lenen. Normaliter gaat het om 50%, nu om 75% van het krediet. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit zogeheten borgstellingskrediet. Dit moet kredietverstrekking makkelijker maken.
De bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt daarnaast verruimd om liquiditeitsproblemen voor boeren en tuinders te voorkomen. De Borgstelling is een verzekering voor banken die boeren of tuinders in deze situatie een extra krediet verlenen. Ondernemers kunnen voor het extra krediet aankloppen bij hun eigen bank, die oordeelt of een extra krediet verantwoord is. Hiermee is het mogelijk om bij de bank werkkapitaal kredieten aan te vragen.
Ik ben zzp’er. Welke steun is er voor mij mogelijk?
Zelfstandigen (vooral in horeca of culturele sector) die zonder werk en inkomsten zitten, krijgen steun tot ongeveer € 1.500 per maand als aanvulling op hun inkomen voor het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze uitkering op basis van een vereenvoudigde hoeft niet te worden terugbetaald.

Klopt het dat banken uitstel van betaling verlenen?
Ja. Dat hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank donderdag 19 maart bekendgemaakt. Zij geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn 6 maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Zij zien dat de financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken momenteel groot is door de coronacrisis. Details volgen nog, over bijvoorbeeld over de vraag wat precies een kleiner bedrijf is en in hoeverre dit geldt voor agrarische bedrijven.

Kan een medewerker met een ziek kind thuis aanspraak maken op zorgverlof of calamiteitenverlof?
Met een ziek kind thuis kan een medewerker gebruik maken van zorgverlofregelingen in de cao’s. En voor medewerkers die vast zitten in het buitenland is er het calamiteitenverlof.

“Ga niet te snel akkoord met zomaar het loon doorbetalen”, stelt Peter Baltus van LTO Noord. “Dat calamiteitenverlof is heel flexibel. Dat kan op elk moment ingaan en ook weer worden beëindigd. Wij houden in contact met de Landbouwraden over de hele wereld zo precies mogelijk bij welke reisbeperkingen en mogelijkheden voor terugkeer er per land zijn.”

Ik ben boer of tuinder, maar mijn partner werkt buitenshuis in een niet-cruciale sector. Mag mijn kind naar school of de kinderopvang?
Het uitgangspunt is dat boeren en tuinders kunnen blijven werken. Als in het gezin één van de partners boer of tuinder is, maar de ander niet, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn, zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Is het verplicht om medewerkers waar mogelijk thuis te laten werken?
Nee, het is geen verplichting maar een (dringend) advies van de rijksoverheid, om werknemers tot en met 6 april zoveel mogelijk thuis te laten werken. Indien mogelijk uiteraard. Bij praktisch werk is dat meestal niet zo. Waar medewerkers toch op locatie moeten zijn, is het advies om werktijden zo veel mogelijk te spreiden. Je bent hiertoe als werkgever bevoegd, ook als er normaliter andere afspraken zijn. Er zit wel een andere kant aan: je bent als werkgever verplicht om je medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving aan te bieden. Dat kan betekenen: een medewerker de toegang weigeren als de situatie niet veilig is.

Bedrijven in de voedselketen, inclusief landbouwbedrijven, horen tot de ‘vitale sectoren’. Wat betekent dat voor mij als ondernemer of werknemer in deze keten?
Om deze vitale sectoren te laten blijven functioneren, is het advies om naar het werk te blijven komen voor wie geen klachten heeft. Zie verder de vraag hierboven over kinderopvang en school voor kinderen van boeren en tuinders en anderen werkzaam in deze vitale sector.

Mijn werknemer is in quarantaine, heeft hij recht op doorbetaling?
In dit geval is de medewerker niet ziek, maar moet hij of zij thuisblijven vanwege een zieke of verdachte huisgenoot. Ook als het niet mogelijk is om thuis te werken, is er evengoed recht op doorbetaling. “In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Maak dan samen afspraken over bijvoorbeeld (bijzonder/zorg) verlof”, meldt Stigas.

Ik hoorde dat ik dieren moet mijden als ik ziek ben. Klopt dat?
Ja. Er zijn geen aanwijzingen dat gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus, meldt Wageningen UR. Ook is niet aangetoond dat die dieren een infectiebron vormen voor mensen. Wel is het een meldingsplichtige ziekte. Als het virus in zieke dieren aangetoond is, moet dat direct gemeld worden aan de NVWA. Er is een PCR-test beschikbaar. Vaccins zijn er niet tegen het coronavirus dat nu in omloop is (SARS-CoV-2)

Desondanks is het advies om, als je ziek bent door corona, contact met dieren te vermijden. Voor huisdieren geldt dan: laat ze door iemand anders verzorgen. Over vee meldt de WUR verder: “Hoewel er geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden, geldt voor voedselproducerende dieren het voorzorgsprincipe totdat meer bekend is over de risico’s. Voor veehouders met COVID-19 is het advies om contact met hun dieren te vermijden, niet in de stal te komen en anderen voor de dieren te laten zorgen.”

Kunnen insecten zoals muggen het coronavirus overdragen?
Nee, meldt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De organisatie rekent op een speciale website af met een heel serie fabels over het virus. Zo kun je het niet wegdouchen, overleeft het in alle klimaten en is een hand-droogapparaat niet afdoende om het te doden. Wassen met een alcoholhoudende zeep of met water en zeep is het enige wat helpt. Afgeraden wordt het gebruik van uv-desinfectie voor de handen, vanwege gevaar voor de huid.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden