Skip to content

Collectief AV telt nachtvlinders

Marcel Benschop van collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden gaat de komende tijd nachtvlinders monitoren bij een deelnemer in polder Lakerveld. Hij telt de nachtvlinders elke twee weken, zodat de telgegevens betrouwbaar genoeg zijn voor gebruik door het NEM/CBS.

Er is relatief weinig bekend over de aanwezigheid van nachtvlindersoorten in het agrarisch gebied. Daarom is De Vlinderstichting in 2019 een samenwerking gestart met BoerenNatuur en LTO Noord, onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarisch Gebied (BIMAG).

Op de foto zien wij een dennenpijlstaart (Sphinx pinastri), een nachtvlindersoort die algemeen voorkomt op onder meer de zandgronden in het binnenland.

Beeld: Marcel Benschop

Back To Top
Lid worden