Skip to content

Burgerpanel TipVijfheerenlanden.nl positief over tiny houses

VIJFHEERENLANDEN • In Vijfheerenlanden is er een meerderheid van de inwoners ervan overtuigd dat tiny houses een goede aanvulling op het huidige woningaanbod zijn.

Dit blijkt tenminste uit de enquête van het nieuwe burgerpanel TipVijfheerenlanden.nl, een initiatief van Het Kontakt en Toponderzoek. Bijna honderd mensen deden mee aan het onderzoek. Ruim 70 procent daarvan ziet tiny houses als een goede aanvulling op het woningaanbod in de regio. En 20 procent is zelf ook geïnteresseerd in een dergelijke woonvorm. De meeste mensen – 85 procent van de respondenten – zien tiny houses wel vooral als heel geschikt voor starters en jongeren onder de 25 jaar.

Eén van de deelnemers aan de enquête geeft als toelichting: “Voor voornamelijk voor studenten, alleenstaanden of mensen die nét na studie op de arbeidsmarkt beginnen is dit een prima idee. Juist in landelijk gebied is er vaak een tekort aan betaalbare, beschikbare kamers of appartementen. Daarnaast is de nieuwe generatie zich volgens mij bewust van het feit dat we onze voetafdruk ernstig moeten bijstellen. Het wonen in tiny houses draagt daar goed aan bij.”

Een ander reageert: “Ik vind het geweldige vinding en het lijkt mij bijvoorbeeld ook erg leuk om een tiny house-park te helpen ontwikkelen en beheren.”

Wel vragen mensen zich of wonen in een tiny house nu ook iets is wat mensen permanent willen. Zo reageert één van de deelnemers: “Ik kan me niet voorstellen dat er mensen langdurig in een tiny house willen wonen. Ik ben het wel met de stelling eens, als na onderzoek is vastgesteld dat er voldoende en langdurig behoefte is naar tiny houses. Voorkomen moet worden dat er huizen gebouwd worden maar over een paar jaar geen vraag meer naar is, zonde van de verspilling van materialen.”

Over het burgerpanel
TipVijfheerenlanden.nl is resultaat van een samenwerking tussen Het Kontakt en Toponderzoek. Vragen over dit initiatief zijn welkom via enquete@toponderzoek.com. Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen. Inschrijven voor het burgerpanel kan via onderstaande website. De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of ze meedoen. Ze zijn niets verplicht.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden