Skip to content

Bouw eerste herbergjes in Alblasserwaard kan starten

ALBLASSERWAARD • De bouw van de eerste twee herbergjes voor het LEADER project de Gespreide Herberg kan snel van start.

Het ontwerp van de herbergjes is opgezet met het Da Vinci college. Zij schreven een wedstrijd uit voor de MBO studenten om de herbergjes biobased, circulair en off-grid te ontwerpen met gerecycled materiaal.

Uit alle ontwerpen met maquettes is een winnend ontwerp gekozen. De studenten werkten het ontwerp verder uit tot een technische bouwtekening. In het nieuwe studiejaar gaan de MBO studenten het eerste herbergje bouwen, dat in het voorjaar van 2020 gereed moet zijn. Tevens legden de initiatiefnemers van de Gespreide Herberg contact met een bouwbedrijf, dat zich toelegt op circulair bouwen. Het bedrijf gaat eveneens een herbergje bouwen, dat sneller klaar zal zijn dan het ‘studenten’ herbergje.

Hobbel
Een hobbel voor de bouw is nog wel het off-grid bouwen van vakantiewoningen. Daar is nog geen kant en klaar ontwerp voor beschikbaar. Een aansluiting op de riolering mag achterwege blijven, daarmee wordt een ecotoilet en terugwin-douche mogelijk. Maar aansluiting op het waterleidingnet is nog verplicht. De wetgeving loopt hierin achter op de praktijk, omdat technieken om regenwater om te zetten in drinkwater wel mogen worden toegepast in woningen. Maar nog niet in recreatiewoningen die worden verhuurd aan toeristen.

Meerdere verzoeken
Bij de gemeente Molenlanden zijn voor meerdere locaties op boerenerven principe verzoeken ingediend. De gemeente is enthousiast over de herbergjes maar zoekt naar een goede ruimtelijke inpassing om te voorkomen dat het open polderlandschap wordt aangetast.

De Gespreide Herberg kreeg eind 2018 het bericht dat de LEADER Polders met Waarden subsidie is toegekend. De provincie Zuid-Holland, gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Europese Unie investeren gezamenlijk 70 duizend euro in De Gespreide Herberg.

Als de pilotfase goed verloopt dan worden in de komende jaren herbergjes gebouwd in de Alblasserwaard gebouwd. Doel is om na afsluiting van het LEADER project de Gespreide Herberg door te ontwikkelen tot een duurzaam totaalconcept met tientallen herbergjes verspreid door de Alblasserwaard.

Voor meer informatie: www.poldersmetwaarden.nl en www.gespreideherberg.nl.

Back To Top
Lid worden