Skip to content

Boer & Hoeve – 70

Het voorwoord van Dick de Jong:

“Het jaar 2019 is bijna voorbij als ik dit schrijf. Een jaar waarin de gebruikelijke activiteiten plaatsvonden, het bestuur met regelmaat bij elkaar kwam om lopende zaken te bespreken en ook om bijzondere zaken met elkaar te delen. Het was tevens het haar waarin twee al eerder vormgegeven projecten een vaster vorm kregen: Digitalisering en Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Twee zaken die actueel zijn en dat voorlopig ook nog wel zullen blijven. En niet in de laatste plaats vierden we als boerderijstichting ons twintigjarig bestaan. Op bescheiden wijze, maar er werd aandacht aan geschonken. Daarnaast gebeurde er veel op een uitgebreider terrein dan het werkgebied van Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden reikt. Zaken van belang en daarom waard om ieders aandacht te krijgen. Ook is goed te merken dat de toegenomen welvaart weer de gebruikelijke risico’s voor boerderijen met zich meebrengt: als er geld is wordt er eerder gedacht aan sloop en nieuwbouw dan wanneer elk dubbeltje omgedraaid moet worden. Ook was onze stichting nauw betrokken bij de realisatie van de cursus Waard om te Weten, een prachtig initiatief om de streek nog meer op de kaart te zetten.”

Boer & Hoeve – 70

Back To Top
Lid worden