Skip to content

Boer heeft geld nodig voor opschaling natuurinclusief

Slimme financiële prikkels zijn nodig om natuurinclusieve landbouw verder te kunnen opschalen. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Bij natuurinclusieve landbouw wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen en wordt de bedrijfsvoering zo goed mogelijk afgestemd op het omringende ecosysteem. Boeren investeren alleen in deze vorm van landbouw als zij gemotiveerd zijn. Daarnaast moeten zij bereid zijn om risico’s te nemen en er van overtuigd zijn dat een andere vorm van landbouw mogelijk is. Die conclusies trekken het PBL en de VU. Doel van hun onderzoek was na te gaan wat de bereidheid van boeren is om te investeren in natuurinclusieve landbouw en hoe de overheid daar met het beleid op kan inspelen.
Vergoeding nodig
Voor het onderzoek is onder meer een enquête gehouden onder ruim 1.100 boeren. Daaruit blijkt dat 58% meerdere maatregelen heeft genomen voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, zoals extra weidegang, bloeiende akkerranden of gebruik van groenbemesters. Slechts 18% heeft natuurinclusiviteit verdergaand in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Van de boeren geeft 40% aan best meer maatregelen te willen nemen, maar daar moet wel een vergoeding tegenover staan.

Voor het verder opschalen van natuurinclusieve landbouw zijn verschillende financiële prikkels gewenst. Dat kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van vergoedingen uit het GLB, rentekortingen en meerprijzen. Boeren die al iets aan natuurinclusiviteit doen, zijn eerder bereid een stap extra te zetten. Zij beschikken al over de kennis en motivatie om deze middelen goed te benutten. Om ook de massa in beweging te krijgen, is kennisverspreiding essentieel, ook over de risico’s van omschakeling. Vaak betekent omschakelen voor een boer een extensivering van de bedrijfsvoering en dus een ander verdienmodel.

Zekerheid op lange termijn
Conclusie van het onderzoek: langetermijnzekerheid in het beleid, maar ook in de financiële prikkels, is nodig om boeren de zekerheid te bieden die nodig is om hun bedrijfsvoering, en daarmee ook het Nederlandse landbouwsysteem natuurinclusiever te maken.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden