Skip to content

Biologische boeren vrezen stikstofmaatregelen

Biologische boeren zijn bang dat ze ten onrechte geraakt zullen worden door stikstofmaatregelen.

In een brief aan provincies en Tweede Kamer pleit de branchevereniging Biohuis ervoor de bioboeren actief te betrekken bij het beleid. Voorzitter IJsbrand Snoeij wijst er in die brief op dat juist rondom natuurgebieden veel biologische boeren actief zijn, vaak in samenwerking met terreinbeherende organisaties. Het vertrouwen van financiers en mogelijke bedrijfsopvolgers in het voortbestaan van dergelijke bedrijven is volgens hem ‘op een dieptepunt beland’.

Lagere stikstofemissies
Volgens Snoeij zijn de stikstofemissies – uitgedrukt als emissie per hectare – van biologische bedrijven lager dan van gangbare bedrijven. Biobedrijven hebben minder dieren per hectare, meer beweiding, geen kunstmest, minder stikstofbemesting en eiwitarm voer. “In het stikstofbeleid hoort zeker geen waardedaling en opkoop van biologische bedrijven thuis”, zegt Snoeij.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden