Skip to content

Bijenlandschap

(W¡lde) bijen hebben het moeilijk. Steeds meer gaan er dood. Ruim 75 % van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door insecten. We moeten én we kunnen er iets aan doen. Door te zorgen voor voedsel (planten, struiken en bomen met bloemen) en nestelplekjes, zoals een bijenhotel, helpen wij de bijen beter te leven.

Als Collectief AV hebben we voor boeren in de Alblasserwaard 50 bijenhotels gereserveerd, waarmee wij deze natuurhelden kunnen helpen. De provincie Zuid-Holland steunt onze actie voor bijen.

In totaal zijn er circa 360 soorten wilde bijen. Heel veel daarvan maken ook holletjes in de grond of in holle stengels. Sommige daarvan verzamelen stuifmeel van elke bloem en andere zijn kieskeurig.

Met onze actie dragen wij bij aan een groot Zuid-Hollands bijenlandschap, waarin de natuur en mensen opbloeien. Een bijenlandschap is een groot netwerk van tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en groengebieden, met heel veel bloemen. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen.

Bekijk via de bijencampagnekaart de grootste hotelketen van Zuid-Holland.
Geïnspireerd? Kom ook in actie en kijk op Nederlandzoemt.nl of Bijenlandschap.nl wat jij kan doen. Buzz mee over jouw bijenactie via #bezigebijtjes of tag ons via facebook @ Groene Cirkel Bijenlandschap.

Back To Top
Lid worden