Skip to content

Bestuurswisseling bij Den Hâneker

Op woensdag 18 oktober jl. vond tijdens een extra ledenvergadering in Museum De Koperen Knop de bestuurswisseling van Den Hâneker plaats.

Aftredend en niet herkiesbaar waren Cees de Jong, voorzitter en Ria van Wijngaarden, lid.
Er waren twee kandidaat bestuursleden en zij werden door de leden tijdens de vergadering verkozen en vervolgens ook benoemd:
Kees Commijs als voorzitter en Rokus Lakerveld als lid. Er wordt gezocht naar nog 2 bestuursleden.

  

Coert van Ee bedankte vervolgens Ria van Wijngaarden voor vele jaren hard en enthousiast werken in het bestuur en in de werkgroep Plattelandstoerisme en Streekproducten.

Ria heeft met haar Sampans gezorgd voor een extra recreatieve attractie in de streek, zij heeft zeer goede contacten opgebouwd met de pers, met sponsoren en met provincie en overheid en zij heeft als kroon op haar werk meegewerkt aan de realisatie van het vaarroutenetwerk.

Alida overhandigde haar als dank hiervoor een mooi nestkastje, een abonnement op Landleven plus het befaamde beeldje van een Hâneker. Gelukkig raakt Den Hâneker haar niet kwijt: zij blijft actief als lid van de werkgroep Educatie!

Ook Cees de Jong werd uitgebreid bedankt door vicevoorzitter Coert van Ee. Cees heeft heel veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van Den Hâneker tot een vereniging met landelijke bekendheid. Dat bleek ook tijdens het 20-jarig jubileum van Den Hâneker waar Pieter Winsemius lovende woorden sprak en het belang van onze vereniging benadrukte.
De afgelopen 6 jaar is door alle inspanningen van het bestuur een goed herstel gerealiseerd en kan er nu een doorstart worden gemaakt naar Den Hâneker 2.0.
Cees zijn insteek was altijd om de belangen van de boeren goed te behartigen en hij was creatief in de samenwerking met de provincie.
Zijn kennis van de agrarische sector is enorm groot en daarnaast kan hij trots zijn op de hoge kwaliteit van zijn veestapel.
Echter, naast zijn bestuurlijke capaciteiten, heeft hij ook altijd oog voor het menselijke aspect. En dat is zeker zo belangrijk!

Als dank ontvangt ook Cees het mooie Den Hâneker beeldje en daarnaast een echt kunstwerk: een “kunstkoe”.
Wij wensen hem veel geluk in zijn persoonlijke leven, succes met het verder ontwikkelen van zijn veestapel en een mooie carrière als raadslid toe.

Het voorzitterstokje wordt overgedragen!

Na de verkiezing van de nieuwe bestuursleden: Kees Commijs als voorzitter en Rokus Lakerveld als lid was het tijd voor de nieuwe voorzitter om zich voor te stellen.

Kees was al eerder betrokken bij Den Hâneker en hij zat, samen met Gerdien Bikker, Ad van Rees en Rokus Lakerveld in de commissie die het Transmissierapport heeft bestudeerd.
Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden nu verder uitgewerkt.

Kees heeft een internationale functie bij Luxaflex Nederland. Daarnaast heeft hij, samen met zijn vrouw Hanneke, de Hanneshoeve (een boerderij voor naschoolse & vakantieopvang), een Theetuin en zij verhuren Sampans.

Zoals Coert al eerder zei: if you want something done, ask a busy person!

De vijfde stoel was voor Rokus Lakerveld, maar hij was helaas verhinderd wegens ziekte.
Het vernieuwde bestuur heeft er ZIN in en gaat vervolg geven aan het Transmissie rapport, met als voornaamste uitgangspunten:

Z (zichtbaarheid) – I (innovatie) – N (naamsbekendheid)

In de volgende edities van Poldernieuws volgen nog interviews met de oude en nieuwe bestuursleden.

Back To Top
Lid worden