Skip to content

A/V Ontwikkelingsfonds helpt toeristische ondernemers op weg

Gorinchem, 31 maart 2017

AV Ontwikkelingsfonds helpt toeristische ondernemers op weg

Maximaal € 25.000 stimuleringsbijdrage voor goed idee

Ondernemers kunnen in 2017 gebruikmaken van een bijdrage uit het AV Ontwikkelingsfonds. Het is een nieuw stimuleringsfonds voor werk en recreatie in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ondernemers kunnen maximaal € 25.000 renteloos lenen om hun plannen uit te voeren.

In totaal is er in 2017 € 250.000 beschikbaar gesteld door de gemeenten die samenwerken in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een bedrag van € 150.000 is bestemd voor initiatieven die de recreatie bevorderen en bijdragen aan een langer verblijf van toeristen in het gebied. Voor het creëren van de werkgelegenheid voor mensen zonder baan is € 100.000 beschikbaar.

Geld voor tien ideeën
Het AV Ontwikkelingsfonds is een zogenaamd revolverend fonds. Leningen moeten binnen vijf jaar worden terugbetaald, waarna het geld beschikbaar komt voor een nieuw initiatief. Dit jaar komen maximaal tien ideeën voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking.

De selectie van de ingediende aanvragen en toekenning van de gelden is ondergebracht in een aparte stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit Leo Kool, directeur van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos, en Harry Vertooren, oprichter en oud-directeur van Merford in Gorinchem. Beide zijn ervaren ondernemers en betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de eigen regio. Voorzitter van het stichtingsbestuur is Marga de Jager, directielid van de ANWB. Het bestuur zorgt voor de selectie van de aanvragen, toekenning van de beschikbare gelden en brengt ook kennis en netwerkcontacten in.

Meer info
Aanvragen kunnen tot 15 mei a.s. worden ingediend bij het bureau van de Regio AV in Gorinchem (info@regioav.nl). Op de campagnewebsite www.avontwikkelingsfonds.nl is meer informatie te vinden, onder andere de criteria waar de indiener en het ingediende idee aan moeten voldoen.

Informatie is ook verkrijgbaar bij Leo Kool van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos, tel. 0183 – 589524.

Bijschrift foto:
Het bestuur van het AV Ontwikkelingsfonds v.l.nr. Harry Vertooren, Marga de Jager en Leo Kool.
 

 

 

Back To Top
Lid worden