Skip to content

Artikel Volkskrant: De bomen keren terug in de landbouw: ‘De voordelen zijn evident’

Decennialang kapten boeren bomen – die stonden maar in de weg. Maar de omslag is ingezet. Bomen kunnen de landbouw juist voordelen bieden. 

Zo vlak als een biljartlaken is het land van boer Jack Verhulst, 50 hectare weiland in West-Brabant waar 95 biologische melkkoeien op grazen. Tot zover niets bijzonders. Maar Verhulst doet iets wat weinig andere boeren doen.  Hij plant bomen in het gras.

Langs het pad tussen de weilanden groeit een lint van eikenbomen. Op het grasveld voor de boerderij in Etten-Leur waar ’s zomers jongvee loopt, staan vijftig jonge walnotenbomen. Die zijn nog klein, maar ooit gaat boerderij Verhulst naast melk ook noten produceren. Of Jack dat nog zal meemaken – hij is 58 – is de vraag. Maar dat geeft niet. ‘Die bomen plant ik voor mijn kinderen.’

Wat Verhulst doet heet agroforestry, boslandbouw in goed Nederlands, landbouw bedrijven in combinatie met bomen. Het gebeurt nog nauwelijks in Nederland, maar dat gaat snel veranderen. In haar recente Bossenstrategie heeft minister Carola Schouten van Landbouw plannen opgenomen om de komende tien jaar zevenduizend hectare boslandbouw te realiseren. Op termijn moet dat zelfs 25 duizend hectare worden.

Bomen planten op boerenland: het klinkt simpel, bijna logisch. Maar het is niets minder dan een totale omslag in denken, benadrukt Piet Rombouts, projectleider van de agroforestry-netwerken Brabant en Gelderland. Decennialang hebben Nederlandse boeren bomen juist weggekapt.

‘Omdat ze in de weg stonden’, zegt Rombouts. Ruilverkaveling, schaalvergroting en intensivering hebben landbouwgrond veranderd in kale vlakten, zodat boeren er met grote machines overheen konden. En nergens is dat zo rigoureus gedaan als in Nederland. Verhulst knikt: ‘Een boom is mooi, maar liefst op land van de buurman.’

Bron: Volkskrant

 

Back To Top
Lid worden