Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Melkprijs boven 40 cent ligt in het verschiet

De zuivelnoteringen stijgen snel. De kaasprijs is booming en ook de afzet van room loopt als een speer. Voor melkveehouders betekent dit dat de melkprijs weer boven de 40 cent per kilo kan uitkomen.

Na de coronacrisis is de zuivelafzet weer goed op gang gekomen. Door met name de grote vraag naar kaas en room is er minder melkvet beschikbaar voor de boterproductie. Die notering stijgt daarom de laatste weken ook. De stijging heeft te maken met de Europese melkproductie die achterblijft, zowel in vergelijking tot vorig jaar als volgens de huidige toekomstige verwachting.

Daarbij komt dat het vetgehalte in de melk in Noordwest-Europa flink tegenvalt. Daardoor zijn er meer liters melk nodig om kaas, room en boter te maken. De melkproductie valt ook in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland tegen. De Nieuw-Zeelandse zuivelproductie lag in augustus 4,2 procent lager dan in augustus 2020. Het nieuwe melkseizoen start daar in juni en de eerste drie maanden waren niet om over naar huis te schrijven.

Lichte paniek

De tegenvallende productie zorgt volgens Klaas Johan Osinga van LTO Nederland voor lichte paniek. Wereldwijd wordt er flink ingekocht om voorraden aan te vullen. Dat geldt ook voor landen als China. De lagere wereldwijde melkproductie komt volgens Osinga door mondiaal oplopende kosten op de melkveebedrijven.

Die ontstaan als gevolg van stijgende voer- en energieprijzen, hogere arbeidskosten en duurdere kunstmest. Daarom melken de bedrijven vooralsnog niet stevig door. De vraag is wat er gebeurt nu als gevolg van het krappe aanbod de zuivelprijzen omhoog vliegen. Het is volgens Osinga voor melkveehouders een kwestie van rekenen of het loont om te anticiperen op de hoge melkprijs door flink te gaan melken.

Kosten doorberekenen

Zuivelondernemingen zullen waarschijnlijk hun prijzen verhogen. Danone en andere bedrijven hebben dat al aangekondigd. Die moeten meer betalen voor melk en verpakkingen en berekenen de meerkosten door aan de klanten. De vraag is ook hoe de consument daarop reageert.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden