Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst | Landbouwakkoord staat op springen, ultieme reddingspoging gaande

De partijen die in gesprek zijn om te komen tot een Landbouwakkoord staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Volgens media als De Telegraaf en AD is het overleg geklapt, hoewel de partijen vanmiddag nog met elkaar in gesprek zijn.

Eind van de middag organiseren de deelnemende gesprekspartners een persmoment op de locatie waar gisteren en vandaag met elkaar is gesproken. Dan moet blijken of het overleg inderdaad geklapt is, of dat dit een te voorbarige conclusie is. Duidelijk is wel dat er nog altijd een grote kloof is tussen de landbouwpartijen aan de tafel enerzijds en het kabinet anderzijds. Dat gaat onder meer over onderwerpen als landbouwgrond, mest en gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens De Telegraaf doen alle partijen vanmiddag tijdens zogenoemde ‘biechtstoelsessies’ een-op-een hun zegje met gespreksleider Chris Kalden. Het idee is dat hij vervolgens met een onderhandelaarsakkoord komt. Maar het is sterk de vraag of de agrarische vertegenwoordigers in kunnen stemmen met zo’n akkoord als de gevraagde garanties en gestelde eisen niet worden ingewilligd.

Stevig uit elkaar
Vrijdag werd al bekend dat de partijen die onderhandelingen voeren op een aantal thema’s ‘best wel heel stevig uit elkaar’ liggen, zoals landbouwminister Piet Adema het stelde. Hij zei toen dat het ‘nog best wel spannend’ wordt of er de komende weken een Landbouwakkoord ligt. Hij hoopt wel dat er een onderhandelingsresultaat komt, maar dat zal dan op zijn vroegst half mei zijn.

De landbouwminister leek vrijdag al voor te sorteren op een ‘onderhandelingsresultaat zonder handtekening’. De afspraken zullen dan ‘op de plank blijven liggen en dan kijken we wat er verder gebeurt’. Zijn inzet is alsnog om tot een akkoord te komen. Mocht er inderdaad een onderhandelingsresultaat zonder handtekening van enkele of alle partijen liggen, dan kunnen het kabinet, de boeren en andere organisaties volgens Adema wel al aan de slag met bepaalde punten.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden