Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Driehonderd melkveehouders kunnen kruidenrijk zaaigoed bestellen met korting

Melkveehouders die willen experimenteren met kruidenrijk grasland, kunnen weer met korting zaaigoed bestellen. Het ministerie van LNV financiert 1001 hectare om de teelt te stimuleren. Daardoor is er budget om ruim driehonderd boeren te laten deelnemen.

De campagne 1001ha.nl is opgezet door LTO Nederland en Urgenda in samenwerking met zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug. Het initiatief helpt boeren op een laagdrempelige manier te experimenteren met kruidenrijke weilanden. Ook is er voor de veehouders begeleiding beschikbaar.

‘De campagne is een groot succes onder boeren’, zegt bestuurslid Wilco Brouwer de Koning van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. ‘Er is het afgelopen jaar al voor 1.500 hectare verkocht, waarmee al meer dan vijfhonderd boeren konden experimenteren met productief kruidenrijk grasland.’

Volgens Urgenda is op deze manier zo’n 750 ton kunstmest en 1.500 ton CO2 bespaard.

LTO Nederland en Urgenda roepen nadrukkelijk veehouders op die nog niet eerder hebben meegedaan aan het initiatief. Boeren kunnen maximaal 3 hectare bestellen. In totaal worden zes mengsels aangeboden door twee leveranciers, zodat iedere melkveehouder een mengsel kan kiezen dat bij zijn bedrijfsvoering past.

Beter bestand tegen hoosbuien

Kruidenrijk grasland biedt legio voordelen: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden, klavers en grassen ontstaat meer bodemleven. Er is meer te halen voor insecten en dat is weer goed voor vogels. Ook wordt het land beter bestand tegen droogtes en hoosbuien. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen achterwege worden gelaten en dat scheelt CO2 en stikstofuitstoot.

Ook voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond. Wel vergt het een andere werkwijze van de melkveehouder, zoals maaien en bemesten. Daarom zorgen de zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug voor extra begeleiding aan melkveehouders.

Uit een enquête onder boeren die in de herfst van 2020 of het voorjaar van 2021 meededen met de campagne, blijkt dat zij de geboden hulp erg waarderen. Kruidenrijk grasland kan een vlucht gaan nemen: 57 procent wil zeker meer percelen inzaaien en slechts 6 procent wil dit zeker niet.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden