Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Geen nabetaling voor leden FrieslandCampina, voorschot moet worden terugbetaald

De winst van FrieslandCampina is afgelopen jaar met bijna 72 procent gedaald. Als gevolg daarvan is er geen ruimte voor een nabetaling voor de leden. Ook de in augustus uitgekeerde interim-uitkering, wordt ingehouden.

De totale omzet van FrieslandCampina daalde met 1,4 procent naar 11,1 miljard euro. Dit resulteerde in een 38 procent lagere bedrijfsresultaat. Dit komt vooral door lagere verkopen in Hongkong en de foodservice (restaurants). Ook herstructureringskosten hakten er met 106 miljoen euro stevig in. De coöperatie meldt dat de kostenbesparingen vanaf 2022 tot structureel lagere kosten van meer dan 100 miljoen euro bruto per jaar. De winst kwam uiteindelijk uit op 79 miljoen euro.

Melkprijs 35,72 euro

De melkprijs voor leden-melkveehouders daalde met 5,9 procent naar 35,72 euro per 100 kilo melk. Over 2020 wordt geen contante nabetaling uitgekeerd aan leden. In augustus 2020 kregen de leden middels een interim-uitkering van 0,22 euro per 100 kilo, op basis van de halfjaarresultaten, een voorschot op de nabetaling. Deze uitkering moet nu door de leden worden terugbetaald. De verrekening van de interim-uitkering valt samen met de definitieve vaststelling van de garantieprijs en het uitkeren van een deel van de ondernemersbijdrage voor Foqus Planet. Op deze manier hoeven de melkveehouders de reeds uitbetaalde uitkering niet actief terug te betalen. En wordt de cashflow op de bedrijven niet negatief belast. De rente op de ledenobligaties wordt wel uitgekeerd. „Dit hebben we met elkaar in het melkgeldreglement zo afgesproken”, meldt de zuivelcoöperatie aan haar leden.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden