Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Dairy Campus onderzoekt positieve bijdrage kruidenrijk grasland op de diergezondheid

De Dairy Campus start een beweidingsproef met Engels raaigras en smalle weegbree dat niet alleen aandacht besteed aan de effecten van kruidenrijk grasland op de bodemkwaliteit, biodiversiteit, opbrengst en gewaskwaliteit. Maar ook naar de effecten van Smalle weegbree op de diergezondheid en het herkauw- en graasgedrag van koeien.

Voor de proef zijn twee percelen ingezaaid met Engels raaigras en twee percelen met Engels raaigras aangevuld met 5 kilogram smalle weegbree. Vier groepen drachtig jongvee beweiden de percelen volgens het principe van roterend standweiden. In de percelen meten de onderzoekers de bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit, de beworteling en de productie. De onderzoekers kijken daarbij ook specifiek naar het effect van de aanwezigheid van bossen op het voorkomen van insecten en de persistentie van smalle weegbree.

Diergezondheid

De verwachting is dat smalle weegbree een remmend effect heeft op het voorkomen van maagdarmworminfecties. Hoe groot dat effect is, is onderdeel van het onderzoek naar de diergezondheid waarin ook gekeken wordt naar de algemene diergezondheid, groei en ontwikkeling. Met behulp van sensoren leggen de onderzoekers het vreet- en herkauwgedrag van de dieren op beide percelen vast. Het meten van de oortemperatuur moet helpen hittestress te voorkomen.

Doelstelling

Dit onderzoek heeft tot doel het verzamelen van informatie over het effect van weidegang gecombineerd met productief kruidenrijk grasland op de biodiversiteit. De verzamelde informatie willen de onderzoekers gebruiken voor het ontwikkelen van tools, die boeren helpen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren op het eigen bedrijf. Daarnaast willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in het effect van smalle weegbree op de diergezondheid en op de weerstand en veerkracht van melk- en jongvee.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden