Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Boerinnen brengen ammoniak uitstoot op melkveehouderijen in kaart

Op 17 januari plaatst Nynke Koopmans het volgende bericht op Facebook: ‘Gisteren met Mieke Smits van Stikstofclaim op verschillende locaties (o.a. bij ons thuis en bij Harm Wiegersma, voorzitter NMV) geprobeerd ammoniak te meten. Uitkomst nihil.’ Reden voor de redactie van Agrio contact op te nemen met Koopmans.

„In Den Haag wordt beleid gemaakt met verstrekkende gevolgen voor de veehouderij. Dit beleid is echter niet gebaseerd op ‘real-time’-metingen, maar op modelberekeningen en aannames”, legt Koopmans uit. Mieke Smits en Nynke Koopmans, beide melkveehouder, zijn dan ook van mening dat boeren er verstandig aan doen de eigen situatie met behulp van directe metingen in kaart te brengen. Het geeft ze inzicht in de huidige situatie, maar het stelt boeren ook in staat te beoordelen of bepaalde ingrepen en investeringen het gewenste effect hebben.

Meten is weten

Hoewel Smits en Koopmans allebei bestuurslid zijn van Stikstofclaim (SSC) benadrukt Koopmans dat zij de metingen uitvoeren op persoonlijke titel. Uiteraard wel met de kennis en kritiekpunten van SSC in het achterhoofd. Smits kocht in de zomer van 2020 een ammoniakmeter en heeft sindsdien al bij tientallen boeren metingen verricht. De metingen laten een divers beeld zien, maar alle uitslagen bevestigen dat er sprake is van weinig ammoniak uitstoot. Om er zeker van te zijn dat de uitkomsten van de metingen betrouwbaar zijn, heeft Smits de meter reeds drie keer laten kalibreren en volgt zij, voor het uitvoeren van de metingen, het protocol van Mineral Valley.

„Het is natuurlijk ook heel gek, wij moeten alles meten van de overheid. En de overheid maakt beleid met verstrekkende gevolgen, zonder ook maar één meting uit te voeren”, legt Koopmans uit. „Wij adviseren boeren dan ook een dossier op te bouwen en de ‘ammoniak-situatie’ op het bedrijf in kaart te brengen. Dan kun je altijd laten zien wat de werkelijke stand van zaken op je bedrijf is.”

Onderzoek Mesdagfonds

In opdracht van het Mesdagfonds meet de Universiteit van Amsterdam (UvA) de stikstofdepositie rond melkveehouderijen en in de natuur. Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, die aanvullend zijn op de bestaande methoden en die tot doel hebben het meten van de daadwerkelijke stikstofdepositie. De eerste resultaten van deze metingen worden in de zomer van 2021 verwacht. „Deze resultaten hebben de meeste waarde, omdat ze het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek”, aldus Koopmans.

Op dit moment zijn Smits en Koopmans druk met het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare meetgegevens. Deze gegevens willen zij straks, samen met de eerste onderzoeksresultaten van de UvA bundelen. Concrete plannen over wat te doen met de verzamelde resultaten hebben beide boerinnen nog niet.

Brabant

In Brabant begint de tijd te dringen en moeten boeren nu gaan besluiten welke maatregelen zij gaan nemen, terwijl van heel veel investeringen nog steeds niet bewezen is dat zij ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Koopmans zegt daarover: „Het is mij persoonlijk wel duidelijk dat de overheid ergens naar toe rekent, ze hebben grond nodig en willen minder boeren in Nederland. Wij proberen zoveel mogelijk meetgegevens en informatie te verzamelen, om te voorkomen dat de politici met nog gekkere plannen komt op basis van gegevens die niet kloppen.”

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden