Skip to content

Artikel LTO: Boerenerf moet ‘Place to bee’ worden

In het project ‘Het boerenerf: the place to bee’ laten boeren en tuinders zien dat je met beperkte middelen veel kunt doen om je erf bijvriendelijker te maken. ‘Ik wil graag laten zien dat ook gangbare boeren veel kunnen doen aan het bevorderen van biodiversiteit’, zegt deelnemer Toos van Soest. Saskia Scheer zet als landelijke projectleider de lijnen uit voor het project en legt verbinding met andere belanghebbende partijen.

Samen met haar man Hans heeft Van Soest een melkveebedrijf in het Utrechtse Harmelen. ‘We wonen en werken in een regio waar veel mensen wonen. Daardoor raak ik regelmatig in gesprek met kritische consumenten. Ik vind het belangrijk om hun duidelijk te maken hoe wij werken. Het bijenproject sluit daar naadloos op aan. Het is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor het imago van de agrarische sector.’

Aantrekkelijk maken voor wilde bij

De melkveehouder maakte onlangs een rondgang over haar erf met Saskia Scheer van LTO Noord, projectleider van ‘Het boerenerf: the place to bee’. ‘We hebben in kaart gebracht wat op het erf van Van Soest interessant is voor wilde bijen. Denk aan planten waar bijen voedsel kunnen vinden en nestelgelegenheden. Zo’n nulmeting voeren we uit bij alle twaalf boeren en tuinders die verspreid over heel Nederland in dit project een ambassadeursrol hebben’, licht Scheer toe. ‘De volgende stap is dat de voorbeeldbedrijven aangeven welke maatregelen ze nemen om de bijvriendelijkheid van hun erf te vergroten. Als voortrekkers brengen ze andere agrariërs op ideeën. Dat is de kracht van deze brede aanpak.’

Als landelijk projectleider zet Scheer de lijnen van het project uit. Daarbij legt ze onder meer verbindingen met andere belanghebbende partijen. ‘Zo zal biodiversiteitscentrum Naturalis voor ons een erfscan uitvoeren die we online laten zien via Nieuweoogst.nl.’ De nulmeting leerde Van Soest dat ze al goed bezig is. Wilde bestuivers zijn volop aanwezig op haar erf. ‘Vorig jaar hebben we een vlinderbosje geplant na het opruimen van oude autobanden. Dit voorjaar hebben we een bloemenmengsel gezaaid in een voormalig varkensweitje en heb ik een insectenhotel gemaakt en opgehangen. Ook hebben we fruitbomen staan. Verder is ons erf niet zo spic en span, dat blijkt voor wilde bijen goed uit te pakken.’

Kleine maatregelen werken

De melkveehouder weet nog niet exact welke maatregelen ze wil nemen om haar erf nog bijvriendelijker te maken. ‘Misschien nog een paar bijenhotels en wat hopen zand neerleggen. Het mooie van dit project is dat het ‘m zit in kleine dingen die weinig kosten met zich meebrengen.’ Scheer: ‘Ieder erf is geschikt voor bijvriendelijke maatregelen. Die hoeven niet groots en meeslepend te zijn.’

Meer informatie

De ambassadeurs van het project ‘Het boerenerf: the place to bee’ timmeren vooral via sociale media aan de weg: @PlacetoBeeLTO op Twitter en Het boerenerf: the place to bee op Facebook. Meer weten over de maatregelen of meedoen? Neem dan contact op met projectleider Saskia Scheer.

Bron: LTO

Back To Top
Lid worden