Skip to content

Artikel Kontakt: Zoektocht naar mogelijkheden in Molenlanden voor vrijkomende agrarische gebouwen

MOLENLANDEN • Jaarlijks beëindigen circa vijftien agrariërs in de Alblasserwaard hun bedrijf. Het grootste deel van deze bedrijven ligt in Molenlanden, deels aan ruilverkavelingslinten. Wat de gemeente op vrijkomende locaties in de ruilverkaveling wel en niet toestaat, moet binnenkort duidelijker worden.

Het college heeft beleid opgesteld, maar SGP en PM vinden de informatie die burgemeester en wethouders daarin bieden niet voldoende. De twee partijen komen daarom volgende week met een ‘inspiratiedocument’, als basis voor gesprekken met stoppende boeren.

Transport- en metaalbedrijven
Enkele dingen die op vrijkomende plekken in de ruilverkaveling niet mogen werden er dinsdagavond tijdens een vergadering van de raadscommissie Wonen, Werken & Verkeer wel genoemd. “We willen er niet nog meer transport- en metaalbedrijven krijgen”, aldus Bert Moret (VVD).

Pieter van Bruggen (CU) wilde weten: “Hoe kijkt het college aan tegen de optie om lege gebouwen om te zetten in zorgwoningen en tiny houses?” Wethouder Teunis Jacob Slob: “Wat betreft zorgwoningen en tiny houses: we laten ons graag verrassen, met inachtneming van de kwaliteit die we willen bewaren.”

Burgerwoningen
Herman van de Water CDA reageerde: “Tiny houses in het agrarisch gebied? In een van de vorige bestemminsplannen is geconstateerd dat de bouw van burgerwoningen ongewenst is. Geeft u nu een opening voor burgerwoningen? Een tiny house is een burgerwoning.” Slob: “We moeten oppassen dat we elkaar niet gaan vangen op voorbeelden. Maar inderdaad, we hebben gezegd: liever geen toename van woningen in het buitengebied. Dat blijft van kracht.”

Bij kernen
Van Bruggen vroeg zich af of het een optie is om vrijgekomen agrarische gebouwen te slopen en vlak bij kernen huizen terug te bouwen. “We zijn benieuwd hoe het college dat ziet, of het een realistische optie is, als we kijken naar de focus van de provincie op het groene hart.”

Provincie
Slob: “Slopen en eventueel herbouwen van woningen in en nabij de kernen, kan dat zomaar? Nee, daarom zijn we blij dat de provincie ons ondersteunt. Een vervolggesprek zal met de provincie moeten plaatsvinden, willen we hier een succes van maken. Welke ruimte is er dan? Het is geen gelopen race.” De wethouder beloofde de raad over de voortgang van deze gesprekken te informeren.

Voorbeelden
Bas de Groot (SGP) wil meer duidelijkheid bieden over de mogelijkheden. “We vragen ons af of we nog teveel de discussie gaan krijgen over de inpassing. We dagen het college uit om het concreter te maken en met voorbeelden te komen. Verwerk kansen in een inspiratiedocument. Benoem concreet wat wel en niet past.”

Slob: “Ik wil de behoeften vanuit de samenleving hier een rol in laten houden. Ruimte voor creativiteit en het maken van afwegingen, vroegtijdig in gesprek gaan en elkaar niet verrassen, dat is wat we beogen.”

Coach
Een stoppende boer moet bezoek krijgen van een coach, iemand met veel kennis van en contacten in de agrarische sector. Van de Water: “Hoe denkt college het voor te zijn dat ongewenste ontwikkelingen al eerder plaatsvinden bij de agrarische bedrijven? Een coach moet er al geweest zijn voordat de boer denkt aan stoppen, en de mogelijkheden bespreken. Want anders wordt snel land verkocht aan de buren. En dan staan daar gebouwen, dat is eigenlijk een blok aan het been.”

Willekeur
Bert Moret waardeert het dat wordt ingezet op maatwerk. “Maar aan de andere kant: het woord willekeur zal snel kunnen vallen. Is er een lijst te maken van wat mogelijk is wat niet agrarisch is?”

Slob: “Hoe voorkom je willekeur? Dat is door samen het gesprek aan te gaan, kwaliteitsaspecten te delen. We willen wel ruimte voor creativiteit en geen standaardoplossingen. Randvoorwaarde is de kwaliteit van het gebied en de borging daarvan in de activiteiten die ontwikkeld gaan worden.”

Verwachtingsmanagement
De Groot hield vol: “Verwachtingsmanagement is ook belangrijk als een initiatiefnemer ergens aan begint. Een inspiratiedocument helpt het gesprek te voeren. Dan geef je kaders mee. Ik heb van verschillende fracties gehoord: is het niet te vrijblijvend en krijgen we geen willekeur. Welke functies kunnen wel en welke niet. Soms zijn er mooie aanknopingspunten door te zeggen: tot die milieucategorie staan we toe, zwaarder niet.”

Verschoor sloot zich daarbij aan: “Ik zou samen met de heer De Groot willen motiveren waarom je in bepaalde situaties voor bepaalde oplossingen kiest. Het is belangrijk dat je uitgangspunten in situatie a goed kunt uitleggen aan mensen die in situatie b ook zoiets willen en daar lukt het niet.”

Raadsvergadering
Het onderwerp staat op dinsdag 24 november op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden