Skip to content

Artikel Kontakt | Wildbeheer Eenheid waarschuwt voor aanrijdingen met reeën in de Alblasserwaard: ‘Altijd melden’

ALBLASSERWAARD • De Wildbeheer Eenheid Alblasserwaard Oost en West waarschuwt voor aanrijdingen met reeën en roept op om aanrijdingen te melden, zodat dieren mogelijk nog gered kunnen worden.

“Helaas hebben er in de afgelopen zes dagen in de Alblasserwaard twee aanrijdingen plaatsgevonden met reewild, die niet zijn gemeld door de aanrijders”, vertelt valwild coördinator Arjan de Koning van WBE-Alblasserwaard Oost & West. “Allebei de reeën zijn in de sloot gevonden en verdronken omdat ze door de verwondingen niet uit de sloot konden komen.”

Hij vervolgt: “Daarom, bel altijd naar de politie bij aanrijding en gewond wild. Wij mogen en kunnen snel en vakkundig handelen.” Er kan altijd gebeld worden met het meldnummer 0900-8844 en in levensgevaarlijke situaties mag zelfs 112 gebeld worden.

Speciale ontheffing
Wildbeheer Eenheid Alblasserwaard Oost en West bestaat vrijwilligers. Arjan: “Allemaal hebben we een speciale ontheffing gekregen voor deze taak naast de jachtakte en beschikken we over een geschikte kogelbuks. Ook wonen en werken we allemaal in of dicht tegen ons gebied aan om aanrijtijd zo kort mogelijk te houden.”

De vrijwilligers werken volgens een strak protocol, een landelijke werkwijze voor het afhandelen van incidenten en calamiteiten, waaronder dus ook wildaanrijdingen met in het wild levende dieren.

“Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, oproepbaar voor piketdienst. Wij worden meestal opgeroepen door de Meldkamer van de Politie”, legt de valwild coördinator uit.

Politie heeft regie
“Tevens werken we ook nauw samen met Rijkswaterstaat en Prorail om te zorgen voor een vrije en veilige doorgang op de wegen en het spoor. Dit betekent dat we kunnen worden opgeroepen als er wild dood of gewond of springlevend op of rondom de snelwegen of het spoor is, die verwijderd dient te worden door verjaging, afschot of berging. Alles onder regie van de politie.”

Niet alle dieren die worden aangetroffen, zijn dermate zwaar gewond dat ze uit hun lijden moeten worden verlost. Arjan: “Soms vallen de verwondingen echt mee, van een paar schaafwondjes gaat een dier niet dood. Ter plaatse observeren we het dier. Zijn er gebroken ledematen, grote diepe open wonden, gedrag, reactie, mobiliteit. Soms is het op adem laten komen in rust al voldoende!”

Nazoeken
“Ook dieren die na een aanrijding het bos in zijn gevlucht, zullen we altijd nazoeken met een nazoekteam, bestaande uit zweethond met begeleider. Uit een aangetroffen wondbed kan je soms al de mate van verwonding inschatten. Tref je het dier dan aan, kan je alsnog een beslissing maken. Ook de terreineigenaar of terreinbeheerder wordt op de hoogte gebracht en kan het dier nog een tijdje in de gaten houden als we het dier hebben laten lopen.”

Wildbeheer Eenheid Alblasserwaard Oost en West werkt ook samen met de Dierenambulance en Stichting Reeënopvang Nederland.

Voor meer informatie: www.wbe-alblasserwaard-west.nl.

Bron: Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden