Skip to content

Artikel Kontakt: Wellantcollege Ottoland ontvangt Frits Kool aanmoedigingsprijs

OTTOLAND • De Frits Kool aanmoedigingsprijs is woensdagochtend 15 juli overhandigd aan Sjaak Kreeft van Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland.

De Frits Kool aanmoedigingsprijs is een initiatief van de Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfheerenlanden (WAV) van Den Hâneker. Met deze onderscheiding houden de leden het gedachtegoed van de oud-voorzitter Frits Kool uit Hei- en Boeicop levend.

Transparant
Gert-Jan Kool, een broer van Frits en lid van de jury, legde uit waarom de school dit jaar de prijs verdient. Hij somde duurzame initiatieven op, zoals het scheiden van afval en het gebruik van oogst uit de moestuin van de school tijdens kooklessen. Ook zei hij: “De school is transparant, eerlijk over problemen waar ze tegenaan lopen.”

Eco-team
Het Welllantcollege heeft twee duurzaamheidsdocenten: Christiaan Boer en Karin Sterrenburg. Zij geven leiding aan het eco-team. Dat is een groep leerlingen uit verschillende leerjaren, op diverse niveaus. Deze leerlingen komen zelf met initiatieven. Zij denken bijvoorbeeld na over mogelijkheden voor energiebesparing en afvalscheiding op hun school.

Gedachtegoed Kool
Kees van Gaalen, voorzitter van de WAV, vertelde over het gedachtegoed van Frits Kool. “Eind jaren zeventig ontstonden er door de manier van produceren overschotten van granen en zuivel. Er kwamen exportsubsidies om die af te zetten. Frits ontdekte in 1981 in Colombia dat die export daar de interne markt verstoorde en dat vooral de internationale handel van die subsidies profiteert.”

Fundamentele keuzes
Van Gaalen beschreef Frits Kool als ‘een gedreven man met visie’. “Hij zag landbouw niet alleen als een economische aangelegenheid, maar ook als een activiteit in de natuur. Het landbouwbeleid moet inhaalslagen maken. De minister is nog te veel gebonden aan de oude landbouwkrachten. Er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden.”

Spanningsveld
Met die keuzes heeft ook De Bossekamp te maken, bleek uit de woorden van Van Gaalen. “De school opereert in een spanningsveld: leerlingen leren over duurzaamheid, maar ouders zeggen soms: ‘We hebben het altijd zo gedaan en blijven het zo doen’.”

Generatie-clash
Schoolleider Sjaak Kreeft reageerde: “Het is voor ons belangrijk om de leerlingen te leren wat toekomstbestendige landbouw is, en toekomstbestendig leven. De generatie-clash op de boerderijen is voor onze leerlingen soms lastig.” Ondanks behoudende tegenkrachten gaat de school door op het pad van verduurzaming. “We gaan het keuzevak duurzame melkveehouderij aanbieden.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Anne Marie Hoekstra

Back To Top
Lid worden