Skip to content

Artikel Kontakt: Waterschap vraagt veehouders om schapen van dijken te halen

REGIO • Waterschap Rivierenland gaat veehouders vragen om hun schapen van dijken te halen, waar dat nodig is om de grasmat te beschermen tegen de gevolgen van de aanhoudende droogte.

De groene linten van de dijken kleuren soms bruin door de droogte. De dijken kunnen dat hebben en bij voldoende neerslag herstelt het gras zich snel. De regen die eind deze week wordt verwacht, is echter nog te weinig om effect te hebben.

Op verschillende dijken grazen schapen. Waar de grasmat kwetsbaar is, zullen dijkbeheerders van het waterschap de eigenaren van de veehouders vragen om hun schapen van de dijk te halen. Zo wordt voorkomen dat de grasmat onherstelbare schade oploopt.

Dit is maatwerk, want op andere plekken kunnen schapen blijven grazen. Het waterschap vraagt de schapenhouders om hun medewerking. Zodat de groene linten zich herstellen zodra er voldoende regen valt. Daar genieten we samen van en het houdt de dijken sterk.

Bron: het Kontakt/Beeld: Waterschap Rivierenland

Back To Top
Lid worden