Skip to content

Artikel Kontakt: Waterschap maait vroeg voor een bloemrijke dijk

REGIO • Bloemen en kruiden maken een dijk sterker. Het is goed voor de natuur. En het ziet er ook nog mooi uit. Waterschap Rivierenland maait de dijken met steeds meer variatie. Op sommige dijken gebeurt het al in mei, juist voor de soortenrijkdom en de insecten.

Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te zien. Na een proef met bloemrijke dijken op enkele locaties, besloot het waterschap om voortaan op meer dijken gevarieerd te maaien.

Heemraad Hennie Roorda legt het uit in een video: www.youtube.com/watch?v=04CIQn_UumY.

Meer maaimomenten
De eerste maaibeurt knippen we in twee fasen: de ene dijkhelling maaien we al in mei, de tegenoverliggende helling maaien we voor 15 juli. Planten die vroeg worden gemaaid, kunnen weer uitgroeien en bloeien rond de zomer. Insecten hebben zo tot ver in de zomer een plekje. Bovendien krijgen meer soorten een kans. Bij de tweede maaibeurt in de eerste helft van september worden alle hellingen tegelijk gemaaid, zoals altijd al gebeurde. Tegen die tijd eindigt de bloeitijd van de meeste soorten.

Deze aanpak geldt nog niet op alle dijken. De uitrol van deze aanpak duurt een paar jaar, omdat het waterschap gaandeweg contracten met uitvoerders moet aanpassen. En er blijven dijken die om bepaalde redenen anders gemaaid worden.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden