Skip to content

Artikel Kontakt | Volop belangstelling voor open dag en opening van de Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN • Terwijl zon en regen elkaar afwisselden konden belangstellenden op zaterdag 1 juli een bezoek brengen aan natuur- en recreatiegebied Slingelandse Plassen in Goudriaan.

Bij aankomst werd een routekaart uitgedeeld van het gebied, zodat de mountainbikebaan, het visdiefeiland, het polderbos en de informatiestands van de wildbeheereenheid en de hengelsportverenigingen bezocht konden worden. Langs de waterkant werd door kinderen volop gevist, anderen (her)ontdekten het gebied al wandelend of fietsend en veel kinderen waren te vinden bij de nieuwe waterspeelplaats.

Vernieuwingen
Sjoerd Veerman, voorzitter stichting natuur- en recreatiegebied Slingelandse Plassen: “Er is in de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt door een grote groep betrokken vrijwilligers vanuit de verschillende bij het gebied aangesloten verenigingen. Zo is er onder andere een wandelpad aangelegd waardoor het gebied ook in de winter toegankelijk is, een waterspeelplaats geplaatst voor de kinderen, meubilair vernieuwd en nu ook geschikt voor minder validen, het strandje verlengd, de natuurbeschoeiing langs de waterlijn vervangen, een mountainbikeparcours gerealiseerd en een voedselbos aangelegd.”

“Voor de toekomst zijn er diverse plannen, zoals het vergroten van het visdiefeiland, dus vervelen hoeven we ons voorlopig niet. Door als verenigingen rekening te houden met elkaar en niet in elkaars vaarwater te gaan zitten, vullen we elkaar prachtig aan“, vertelt Sjoerd trots.

Albert Boogert is penningmeester van de stichting en zag de laatste weken een toename van het aantal giften door particulieren en lokale bedrijven. “Het zou mooi zijn als kostenneutrale exploitatie gerealiseerd wordt zonder commercieel te worden”, zegt hij enthousiast.

Vrijwilligers
Stichting natuur- en recreatiegebied Slingelandse Plassen is eind 2021 opgericht en vanaf die tijd verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebied dat in totaal zo’n 35 hectare groot is. Aart de Jong is voorzitter van de beheergroep en stuurt de groep vrijwilligers aan. Hij wordt in de volksmond ook wel de ‘oppervrijwilliger’ genoemd en wordt enthousiast bijgestaan door onder andere Jan Stuij en Aco Wallaard.

Aart is trots op al het werk dat tot nu toe is verzet: “Er is een groep van wel ruim zestig vrijwilligers actief om het gebied te onderhouden en nog mooier te maken. Het is ontzettend veel werk en we zijn daarom op zoek naar nog meer vrijwilligers. Werkzaamheden zijn heel divers en bestaan onder andere uit het legen van de prullenbakken, het maaien van het gras en het snoeien van de bomen. Vorig jaar is er natuurbeschoeiing geplaatst, maar dit moet op veel plekken nog opgevuld worden, zodat de vissers weer overal aan de waterkant kunnen komen. Iedere maand wordt er een natuurwerkdag georganiseerd om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en iedereen is meer dan welkom om een bijdrage te leveren.”

Mountainbikebaan
Jan Stuij: “Het eerste deel van het mountainbikeparcours is gereed, maar in de toekomst willen we nog graag een aantal hoge bulten toevoegen en het liefst de baan uitbreiden richting het ‘hoge kruispunt’, zodat de baan zo’n drie kilometer lang wordt.”

Vissen
Voor de jeugd was tijdens de open dag een viswedstrijd georganiseerd en kinderen kregen bij aanvang een hengel cadeau. Eén van de deelnemende kinderen vertelde glunderend dat hij wel vier vissen had gevangen, twee vorentjes en twee stekelbaarsjes, waarvan er één wel 20 centimeter lang was. Ron Driesen neemt samen met Evert Verburg vanuit de hengelsportverenigingen deel aan de beheergroep van de Slingelandse Plassen. Ron: “We vinden het belangrijk om de jeugd te motiveren om te vissen in dit prachtige gebied. Evert en ik vissen hier graag op karpers. Er wordt ook volop met een vaste hengel en een dobber gevist en zelfs roofvissers kunnen zich hier in de winter uitleven en halen snoek en baars uit het water.”

Groene kathedraal
Tijdens het officiële gedeelte heette Sjoerd Veerman iedereen van harte welkom en Aart de Jong sprak vervolgens zijn dank uit aan de vele vrijwilligers. Om dit kracht bij te zetten kreeg mevrouw Bogerd, als symbool voor alle vrijwilligers, een bos bloemen voor het vullen van de magen van de vrijwilligers.

Burgemeester Theo Segers vond het een eer om vervolgens de officiële (her)opening van het gebied te mogen verzorgen: “Bij het aanzetten van de microfoon klonk er een galm net als in een kathedraal. Het staat wat mij betreft symbool voor deze mooie plek die met recht een groene kathedraal genoemd kan worden. Het is de verenigingen gelukt om elkaar te vinden en mocht de samenwerking in de toekomst problemen geven, dan roep ik op om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar in de ogen te kijken en het op te lossen. Alleen dan kan deze prachtige plek in de Alblasserwaard behouden blijven en worden doorgegeven aan de volgende generatie.” Na afloop was er onder het genot van een hapje en een drankje ruimte om na te praten.

Meer informatie over bijvoorbeeld het aanmelden als vrijwilliger of om donateur te worden, is te vinden op de website: www.slingelandseplassen.nl.

Kijk hier voor meer foto’s.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Nico van Ganzewinkel

Back To Top
Lid worden