Skip to content

Artikel Kontakt | Via Leader in de Alblasserwaard 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten om het platteland te versterken

ALBLASSERWAARD • Via het Leader-project 2023-2027 komt er 2 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven om het platteland te versterken in de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden.

Afgelopen week hebben de gemeenten en Waterschap Rivierenland tijdens het overleg over het vitaal buitengebied van de Alblasserwaard een intentieovereenkomst getekend voor het Leader-project 2023-2027. Leader is een stimuleringsregeling van de EU om het platteland op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en economie te versterken.

Alblasserwaard-Zuid is aangewezen als één van de Leadergebieden in provincie Zuid-Holland. Daarmee komt een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar en kunnen inwoners na openstelling passende projecten indienen en een Leaderbijdrage aanvragen.

Plattelandseconomie
Leader staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, oftewel de verbinding tussen acties om de plattelandseconomie te ontwikkelen. Het bijzondere aan Leader is dat het niet de overheid is die het voortouw neemt voor ontwikkelingen, maar de samenleving. Leader stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een idee tot plan.

De betrokkenheid van de gemeenten bij initiatieven blijkt in de praktijk belangrijk. Vooral bij bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen of het bevorderen van de samenwerking. Daarom hebben de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden én het waterschap Rivierenland allemaal hun handtekening gezet onder de intentieverklaring.

Groep inwoners
De aanvragen worden beoordeeld door een groep inwoners uit de regio die benoemd zijn tot Lokale Aktie Groep (LAG). Deze groep bestaat uit inwoners uit verschillende disciplines, zoals ondernemers, mensen uit de agrarische sector en uit de publieke sector. Vorige maand zijn zij voor het eerst bijeengekomen om af te spreken hoe zij hun taak de komende jaren gaan uitvoeren. (

Voordat Leader officieel van start gaat moet de Provincie het plan voor de komende vier jaar goedkeuren. Daarna komt er een officiële openstelling voor initiatieven. Naar verwachting zal dit begin 2024 zijn.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden