Skip to content

Artikel Kontakt: VHL wil stageld invoeren voor campers

VIJFHEERENLANDEN • Het college in Vijfheerenlanden wil per 1 januari 2021 stageld (precario) invoeren voor campers op de gratis camperplaatsen binnen de gemeente. De raad moet het voorstel nog wel goedkeuren. 

Met het invoeren van het stageld voor campers voldoet de gemeente aan de Wet Markt en Overheid en wordt oneerlijke concurrentie voorkomen. “Daarnaast”, zo stelt het college in een raadsinformatiebrief, “wordt de huidige overlast van camperaars door het invoeren van het stageld beperkt en kan de maximale verblijfsduur van 3 dagen worden gehandhaafd.”

Net als bij het liggeld in de passantenhaven Vianen, wordt voor het innen van het stageld gebruik gemaakt van het aanuit.net systeem. Er worden in totaal 6 borden geplaatst met informatie over het gebruik van het aanuit.net systeem. Voor de betaling (en tarieven) wordt doorverwezen naar de website. Het invoeren van het stageld wordt geheven via de nieuwe precarioverordening, die in december ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.

Artikel Kontakt

 

Back To Top
Lid worden