Skip to content

Artikel Kontakt: Veel werkzaamheden in Alblasserbos

ALBLASSERWAARD • Naast de reeds gemelde kap van essen als gevolg van de agressieve schimmelziekte essentaksterfte worden er de komende periode nog meer werkzaamheden uitgevoerd in het Alblasserbos.

Zo zal een deel van de eiken worden weggehaald, waardoor andere eiken meer ruimte krijgen, zodat ze dikker en sterker kunnen worden. Uitgangspunt is volgens boswachter Peije ‘t Lam ‘een sterk en duurzaam bos’.

In het bosgedeelte Papendrecht/Wijngaarden zal een deel van de populieren worden gekapt. Deze bomen zijn gevoelig voor windworp en breken vaak en snel af. De biodiversiteit in het bos zal worden vergroot door het terugplaatsen van een menging van populier en wilg, struiken en lindes.

Vooraf zal op de betreffende locaties worden bekeken of er bijzondere planten of dieren aanwezig zijn. Zonodig worden beschermende maatregelen genomen. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat een gedeelte van het bosgebied wordt afgesloten. Dit om de veiligheid van het publiek te kunnen waarborgen.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden