Skip to content

Artikel Kontakt | Tweede voorlichtingsbijeenkomst in Giessenburg over evacuatie van vee bij overstromingen

GIESSENBURG • VPH Consultancy organiseert op maandag 26 februari vanaf 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de evacuatie van vee bij overstromingen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De bijeenkomst vindt plaats in De Til, Breestraat 1 in Giessenburg.

In 2023 is in opdracht van en in samenwerking met het Ministerie van Landbouw (MINLNV), de Veiligheidsregio’s Utrecht (VRU) en Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ), LTO Nederland en de gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam, door VPH Consultancy de Veehouderij Evacuatie Beoordeling (VEB) Viewer ontwikkeld. Veehouders en veiligheidsregio’s krijgen hiermee de beschikking over een voorspellingsmodel wat laat zien hoe een overstroming zich zal kunnen gaan ontwikkelen.

Met de recente hoge waterstanden in de grote rivieren rondom het gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, is het volgens VPH Consultancy van groot belang om goed voorbereid te zijn op een mogelijke overstroming en daarbij de evacuatie van mens en dier uit dit gebied.

Tijdens de bijeenkomst toont Joris Wijnker van VPH Consultancy de resultaten van het uitgevoerde pilotproject dat is uitgevoerd in de periode oktober 2023 tot eind januari 2024.

Het belangrijkste onderdeel van het project is de demoversie van de ontwikkelde VEB Viewer, dat duidelijk laat zien hoe bestaande overstromingsscenario’s zich in de tijd ontwikkelen. De aanwezige veehouders kunnen, bij deelname, voor zichzelf inschatten hoe kwetsbaar ze zijn bij een mogelijke dijkdoorbraak. De Viewer kan vervolgens helpen om een tijdige beslissing te maken om wel of niet te evacueren. Bezoekers kunnen tijdens de informatieavond reageren op de VEB Viewer. De reacties neemt VPH Consultancy mee in de volgende versie van de VEB Viewer.

Aanmelden via de website van de gemeente Molenlanden of per email via info@vphc.eu.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Rick den Besten

Back To Top
Lid worden