Skip to content

Artikel Kontakt: Tijdelijke, gedeeltelijke afsluiting werelderfgoed Kinderdijk

KINDERDIJK • Een deel van het werelderfgoed Kinderdijk is vanaf maandag 1 juni alleen nog te bezoeken met een entreeticket.

De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) neemt in verband met de coronapandemie een aantal maatregelen, in de bezoeklocaties én buiten.

Looproutes
Er komen verplichte looproutes, er wordt een beperkt aantal mensen per locatie toegelaten en er zal veel aandacht zijn voor hygiëne en social distancing. Het Covid-19 protocol is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Kaartjes alleen online
In een persbericht meldt de stichting: ‘De rijksoverheid heeft bepaald dat locaties als Werelderfgoed Kinderdijk alleen nog online kaartjes mogen verkopen, aan een vooraf bepaald aantal bezoekers. Op verzoek van de SWEK heeft de gemeente Molenlanden – na consultatie van de gemeente Alblasserdam en Waterschap Rivierenland – besloten tot een tijdelijke, gedeeltelijke afsluiting van het Werelderfgoed.’

Afstand
De SWEK wil met de gedeeltelijke afsluiting voorkomen dat er grote aantallen recreanten zonder kaartje het gebied in gaan en de 1,5 meter afstand in het gedrang komt. De Middelkade wordt op twee plekken afgesloten met hekken: naast het Bezoekerscentrum en bij de Blokweerschebrug. Zonder entreeticket is dat gebied tussen 08.45 en 17.30 uur niet te betreden.

Uitzondering direct omwonenden
Voor direct omwonenden van het Werelderfgoed wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen bij de afsluitingen een omwonendenpas krijgen waarmee ze over de Middelkade kunnen wandelen. De Blokweerschekade, Blokweerschebrug en het fietspad tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland blijven toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Tijdens openingstijden
De beperkingen gelden tijdens de openingstijden die de SWEK hanteert: vroeg in de ochtend en ’s avonds is het gehele gebied voor iedereen toegankelijk. De maatregel geldt voorlopig tot 1 september 2020. In het voortraject is door de gemeenten, het waterschap en de SWEK samen overleg gevoerd met de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk en de bewonerscommissie van de molenbewoners.

Nog geen pendeldienst
De verwachting is dat de toeristenstroom langzaam op gang komt. Daarom is besloten om niet meteen na de heropening te starten met de pendeldienst vanaf parkeerplaatsen in Alblasserdam (Haven-Zuid) en Nieuw-Lekkerland (Vletstraat) naar het molengebied. Dat gebeurt op het moment dat uitbreiding van de parkeercapaciteit noodzakelijk is. In de weekenden blijft de parkeerplaats van IHC beschikbaar voor toeristen. Daar worden bezoekers gewezen op de veilige looproute (éénrichting) naar het molengebied. Op drukke dagen zet de SWEK hosten in om bezoekers op een veilige manier naar het molengebied te geleiden.

All-in ticket
Bezoekers kopen online een all-in ticket. Binnen het toegewezen tijdslot is het mogelijk om alle bezoeklocaties in te gaan, inclusief de rondvaartboten. Daarvoor is gekozen om bezoekers maximaal te kunnen spreiden. Meer op: www.kinderdijk.nl/doen

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden