Skip to content

Artikel Kontakt: Symposium BlauwZaam toont kansen klimaatadaptatie

REGIO • Betrokkenen bij klimaatverandering – en dat is iedereen – spreken niet altijd dezelfde taal. Goed overleg is nodig en al volop gaande. De AV willen een voorbeeld worden bij klimaatadaptatie. Eerste pilots zijn er al.

‘Zoals toeristen nu van over de hele wereld naar Kinderdijk komen om het watermanagement uit het verleden te zien, zo moeten ze straks naar onze regio komen om te zien hoe wij ons aanpassen aan klimaatverandering.’

Livestream
Met deze woorden sloot dagvoorzitter Eric Spaans uit Ottoland donderdag 4 maart het tiende symposium van BlauwZaam af. Dit vond vanwege covid-19 online plaats en had als thema: ‘Klimaatverandering, een zee aan kansen’. Ongeveer 250 mensen keken naar de livestream. Aan twee grote tafels schoven steeds nieuwe gasten aan, voor een anderhalf uur durende talkshow.

Eerst praten
Duidelijk werd dat er momenteel, op een aantal pilots na, vooral nog gepraat wordt. Dat praten is ook nodig, bleek uit de woorden van Lidwien Reyn. Reyn is kwartiermaker klimaatadaptatie en bodemdaling dijkring 16, wat betekent dat ze mensen bijeen brengt en voorwaarden schept voor dialoog.

Andere taal
Reyn: “Ik tref voorbereidingen waardoor klimaatbestendig handelen mogelijk wordt, met onder andere de provincies, gemeenten en een kleine honderd mensen uit de regio. Een gemeente werkt heel anders dan een projectontwikkelaar of boer. We spreken een andere taal. Eerst moeten we elkaar vinden en weten te waarderen. Iedereen heeft een andere rol. We hebben het over de vraag: wat vind jij een probleem als je het hebt over hitte of overstromingsrisico’s, hoe ga je er zelf mee om? Samen ben je sterker en slimmer. Er komt subsidie beschikbaar om projecten uit te voeren.”

Hoofd en hart
Reyn hoopt dat het niet alleen een zaak van het hoofd zal zijn. “Ik hoop dat ook het hart aangesproken wordt. Het is belangrijk dat we mensen de verbinding laten leggen met elkaar en in stelling brengen. Dan zie ik gebeuren dat ze in de klimaatwerkplaatsen eigenaar worden van de uitdaging.”

Bodem
De bodem in veenweidegebieden klinkt in. Wat moeten we daaraan doen, wilde Spaans weten. “Want inklinkende veenweidegebieden stoten broeikasgassen uit.” Marcel Beukeboom, klimaatgezant van Nederland: “De beste vorm van adaptatie is mitigatie (de opwarming beperken, red.). Je moet kijken naar andere functies voor deze gebieden.” Spaans: “Dus niet alleen de bodemdaling bestrijden, maar ook broeikasgassen tegengaan.” Beukeboom: “En werken aan behoud en herstel van de biodiversiteit.”

Veel leren
Spaans: “Hoe acuut is het probleem?” Beukeboom: “Het slaat harder toe in landen die het al zwaarder hebben. Die hebben vaak de middelen niet voor aanpassing aan klimaatverandering. In de rest van de wereld is het nog lang niet zo goed ontwikkeld als hier, maar wij moeten ook nog veel leren. Een les die generiek is, gaat over een andere manier van omgaan met je omgeving. We zijn gewend om dingen op te maken. We moeten op een andere manier omgaan met producten, diensten, hoe je woont en werkt.”

Deltacommissaris
Beukeboom is blij met de aanstelling van een onafhankelijke deltacommissaris. “Ik heb in het buitenland vaak over de deltacommissaris verteld. Hij is losgemaakt van de vierjarige politieke cyclus. Met ons deltaprogramma hebben we een voorsprong; we hebben die manier van werken al een beetje geïnternaliseerd.”

Mensen met ideeën voor klimaatadaptatie in de regio AV kunnen Lidwien Reyn mailen: kwartiermaker.klimaat@regioav.nl. Het symposium is nog steeds te bekijken via: https://blauwzaam.nl/symposium-x/

Bron: het Kontakt/Beeld: Peter Paul Klapwijk

Back To Top
Lid worden