Skip to content

Artikel Kontakt | Stikstofbank en vergunningenloket voor boeren in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Met de inzet van een vergunningenloket en een stikstofbank willen boeren in de Alblasserwaard een eerlijk speelveld voor boeren. Van daaruit kunnen ze werken aan nationale opgaven op het gebied van natuur, water en klimaat.

In april kwamen de boeren weer bij elkaar om de resultaten van hun inspanningen in de voorafgaande maanden te delen. Een belangrijk uitgangspunt blijft: het terugbrengen van de stikstofuitstoot moet én kan de eigen streek ten goede komen. De provincie overheid beziet het met veel interesse. “De provincie heeft meerdere keren laten merken dat ze de Alblasserwaard als een pilot zien voor andere gebieden”, stelt wethouder Jan Lock.

Een zeker zo belangrijke randvoorwaarde voor de Alblasserwaardse boeren is het op orde brengen van de vergunningen. Dat bleek veel breder dan alleen die rond de veelbesproken PAS-melders. Kees Romijn, melkveehouder in Langerak: “Er zijn zeker veel boeren die niet weten of ze een juiste natuurvergunning hebben.”

Die zijn nodig voor de uitbreiding van een boerenbedrijf na het vaststellen van een Natura 2000-gebied. “Bij de Zouweboezem bij Ameide was dat in 1994, maar het duurde maar liefst achttien jaar voordat voor de overheid duidelijk was wie de vergunning moest verlenen en hoe dat moest. Boeren die in die periode uitgebreid hebben, konden wel een bouwvergunning en milieuvergunning aanvragen maar geen natuurvergunning. Zij hebben buiten hun schuld vaak nog niet de juiste natuurvergunning. In totaal schat ik dat de helft van de boeren daar nog geen zekerheid over heeft.”

Vergunningenloket
Om die onduidelijkheid aan te pakken willen de boeren, de gemeente Molenlanden, de provincie en de Omgevingsdienst Haaglanden een vergunningenloket in het leven roepen. Roelof Westerhof, als adviseur bij het proces betrokken: “Daar kunnen boeren met hun vragen terecht én kunnen we vaststellen wat de stand van zaken rond hun vergunningensituatie is. Vervolgens bekijken we welke oplossingen mogelijk zijn.”

Later kan dit loket dienen voor het informeren over maatregelenpakketten, om boeren op maat stikstof te kunnen laten reduceren. “Voor de één zal dat gaan over een aangepast voerbeleid, een ander kiest voor extensiveren en een derde voor bijvoorbeeld een Lely Sphere (die door het scheiden en verwerken van droge en natte ontlasting volgens de fabrikant de stikstofuitstoot met zo’n zeventig procent terugbrengt, red.).”

Terugdringen
De insteek is daarbij veranderd. Keken de boeren eerst naar de provincie voor een oplossing om de vergunningen op orde te krijgen, nu is het uitgangspunt om het terugdringen van de stikstof aan te wenden om alle boeren in de Alblasserwaard van geldige vergunningen te voorzien.

Lock: “Daarbij willen we gebruikmaken van een stikstofbank, waarbij de één in kan leggen en de ander eruit kan halen.” En Romijn: “Zo houden we de stikstofwinst in onze streek. Overigens vinden wij ook dat de reductie vanaf 2018, dat door de overheid als nuljaar is ingesteld, meegenomen moet worden in de huidige doelstelling om de uitstoot met 41 procent terug te brengen. Waarbij de 41% voor ons niet vaststaat. De verbeterende staat van de natuurgebieden is voor ons leidend.”

Optimistisch
Het klinkt allemaal voorzichtig optimistisch. De boeren ervaren dat de provinciale overheid meer in de meewerkende stand komt. Jan Lock: “Dat we in de afgelopen periode regelmatig met zeven boeren naar het provinciehuis in Den Haag zijn gegaan, heeft daar zeker aan bijgedragen.” “Al is het nog steeds zo dat je vroeger één controleur achterop je fiets had en dat het nu voelt alsof je een bus bestuurt vol met controleurs”, vult Kees Romijn aan.

En Westerhof: “De provincie vindt vooral het borgen en waarderen van stikstofmaatregelen spannend. Samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn ze gestart met een traject om de opbrengst van maatregelen ook juridisch in te kunnen boeken. Zodat de behaalde emissiereductie en op basis daarvan verleende vergunningen ook voor de rechter stand houden Dat traject is mede door de inbreng vanuit de Alblasserwaard op touw gezet.”

Bron: het Kontakt/ Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden