Skip to content

Artikel Kontakt | Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is bij plaatsing windturbines in Molenlanden bang om Werelderfgoedstatus te verliezen

KINDERDIJK • Windturbines van 250 meter hoogte in het westelijk deel van de Alblasserwaard brengt de Werelderfgoedstatus van Kinderdijk in gevaar. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk komt daar dan ook tegen in verzet.

Daarbij gaat om het om de zoeklocaties J, K en L, grofweg tussen Oud-Alblas en Ottoland. De gemeenten Gorinchem en Molenlanden onderzoeken momenteel de voors en tegens van deze plekken. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten de geplande windturbines de aan de landelijke overheid beloofde hoeveelheid windenergie gaan opleveren.

‘We hebben het onderschat’
Het is een proces dat al langer loopt. Vanuit de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk bleef het totnogtoe stil. “We hebben het onderschat”, licht directeur Peter-Jan van Steenbergen toe.

“Bij het zien van artist impressions zagen we pas later hoe groot de impact op het molengebied is. Plaatsing van windturbines van tussen de 220 en 280 meter in de vlakken K en J – en zeer waarschijnlijk ook L – tast de zichtlijnen vanuit de omgeving sterk aan.”

Horizon nu al verre van ongerept
Daarmee komt volgens Van Steenbergen de internationale status van Unesco werelderfgoed serieus in gevaar. “Die komt in het geding als er dit soort obstakels in de zichtlijnen komen. Datzelfde speelt overigens bij de plannen om een nieuwe hoogspanningslijn in de Alblasserwaard te realiseren.”

De horizon van Kinderdijk is nu al verre van ongerept.

Maar: “Dat was al zo toen Unesco ons de status van werelderfgoed toekende. De aantasting van de zichtlijnen komt pas aan bod op het moment dat er veranderingen in de omgeving plaatsvinden. De mogelijke plaatsing van windturbines hoort daar zeker bij.”

Gemeld aan gemeente
Daarom zal de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zich, als de keuze mocht vallen op één van de drie zoeklocaties, hier tegen verzetten.

Peter-Jan van Steenbergen: “In het bestuurlijk overleg met onder meer de gemeente Molenlanden, de provincie Zuid-Holland en de landelijke overheid hebben we dit deze week ook gemeld.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden