Skip to content

Artikel Kontakt: Stichting Tiny House VHL zoekt locaties

VIJFHEERENLANDEN • Over belangstelling heeft de stichting Tiny House Vijfheerenlanden niet te klagen. Inmiddels zijn er 112 belangstellenden betrokken bij de stichting. Groter probleem is het vinden van geschikte locaties.

Vandaar dat men de hulp inroept van inwoners en gemeente. Anderhalf jaar geleden ging de stichting van start. Er bleek in Vijfheerenlanden veel belangstelling om ‘klein’ te gaan wonen.

“We hebben een achterban van 112 personen die ons volgt en waar we mee verbonden zijn. Zestig van hen willen bewust ‘tiny’ gaan wonen, de anderen zijn benieuwd naar de ontwikkelingen en wachten af tot we grond hebben”, vertellen Lity van Hoboken, Simone Steeghs, Rosan op den Kelder en Guus Smid.

De ‘achterban’ bestaat uit twee groepen: een jongerengroep en een off-grid groep. De off-grid groep gaat het ‘verst’ in zijn idealen. Deelnemers zien af van het gebruik van nutsvoorzieningen, wekken hun eigen energie op en maken gebruik van een composttoilet.

“Om onze plannen te verwezenlijken, zoeken we een terrein van pakweg 2,5 hectare waar we ongeveer tien huisjes en een voedselbos willen realiseren. Tot nu toe hebben we vooral locaties buiten de kernen gezocht. De jongerengroep maakt wel gebruik van elektriciteit en riolering, kiest niet voor een voedselbos en zit graag wat dichter bij voorzieningen, zoals het openbaar vervoer.”

Footprint
Wat beide groepen verbindt, is dat alle betrokkenen een zo klein mogelijke ecologische footprint achter willen laten. Dat betekent dat ze zo min mogelijk beslag leggen op natuurlijke hulpbronnen als grond, voedsel en water en het milieu niet willen belasten. Het bezit van zo min mogelijk ‘spullen’, delen wat haalbaar is, wonen op een kleine oppervlakte en voorzien in eigen voedsel zijn andere idealen.

“Het gaat er niet alleen om hoe wij leven, we willen ook vertellen wat ons beweegt. Zeker aan kinderen. Zij groeien op in een consumptiemaatschappij. We willen laten zien dat het anders kan en dat je daar zeker zo gelukkig van wordt.”

De stichting is vol goede moed op zoek gegaan naar geschikte locaties, maar inmiddels zijn veel plannen in schoonheid gestorven. “De gemeente beoordeelt of de locaties die wij aandragen kansrijk zijn of niet. Tot nu toe werden alle suggesties afgewezen, op één na. Na ons eerste gesprek wilden de eigenaren zelf een poging tot woningbouw wagen. Zodoende staan we nu met lege handen.”

Beroep
Vandaar dat de initiatiefnemers een beroep doen op inwoners, grondeigenaren en agrariërs om hen te helpen in hun zoektocht naar locaties waar de Tiny Houses tussen de tien en vijftien jaar kunnen blijven staan. En op de gemeente om zich wat soepeler op te stellen dan tot nu toe het geval is.

“Op papier is de coalitie voorstander van deze woonvorm en ook landelijk is er een trend om dit soort projecten ruimhartig te beoordelen. Elders wordt buiten de bestaande kaders gedacht en waar mogelijk worden procedures versneld. We hebben een keer of vier, vijf met de gemeente gesproken. Men luistert wel, maar vervolgens gebeurt er weinig. We missen de echte ‘drive’ om tot een oplossing te komen.”

Locaties langs de Koenderseweg en de Hooglandse Tiendweg in Kedichem vielen af vanwege de agrarische bestemming en binnen de bebouwde kom zijn er nauwelijks locaties beschikbaar.

“Er zijn veel boeren die willen stoppen. Laat ons met die grond aan de slag gaan. Uiteraard zijn we bereid die grond te kopen of te pachten.”

De fans van het kleine wonen denken ‘out of the box’. “We kunnen ook een project op het water beginnen. Rond de Broekgraaf, maar ook langs de Parallelweg zijn er genoeg mogelijkheden. Bijvoorbeeld aan de achterkant van het station. Ik zie mijn Tiny House daar al drijven. We blijven positief gestemd en hopen vurig dat de gemeente creatief mee gaat denken. Het zou vreselijk jammer zijn als het project vastloopt op de regeltjes.”

Mensen die grond willen verkopen of verhuren kunnen contact opnemen via tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com of bellen naar Lity van Hoboken: 06-36001002. Ook is het initiatief te volgen op Facebook.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden